Like bak slottet i hjertet av Oslo sentrum styrer og forvalter Fredrik Kvale millioner av kroner for nordmenn som ønsker å tjene penger på aksjemarkedet.

Etter seks år med negative tall i regnskapene, fikk Kvale i 2016 snudd resultatet etter at han tok kontrollen over Prize Capital Markets. Da gikk meglerhuset i pluss for første gang.

Det ferske regnskapet for 2017 viser at Kvale & Co har mer enn tredoblet resultatet. Meglerhuset har på ett år økt inntektene med 64 prosent til 16,7 millioner kroner. Det ga et årsresultat på 3,2 millioner kroner i 2017.

Selskapet har nå i overkant av seks millioner kroner i egenkapital etter at mesteparten av den innskutte egenkapitalen på rundt 26 millioner kroner er tapt.

– Der fokuset var på høyrisiko før, har vi nå tatt bort alle de forretningsområdene. Det gjør at vi har hatt en veldig god utvikling i inntekter, og forutsigbarheten vår har økt, sier Kvale. Han har vært både vært analytiker og strateg, eier fremdeles Prize Capital Markets alene.

Over millionen for første gang

Det lille meglerhuset var et av mange pengesluk for Heje-stiftelsen. Stiftelsen gikk konkurs i februar 2016 etter å ha tapt mer enn 20 millioner kroner på meglerhuset og 175 millioner kroner på andre investeringer, ifølge stiftelsens bostyrer.

Les også:Saksøker forvalter og styremedlem for 196 mill.

Stiftelsen Lise og Arnfinn Hejes fond eide mer enn 90 prosent av meglerhuset, men kastet kortene i 2015. Daglig leder Fredrik Kvale overtok resten av aksjene. Meglerhuset hadde da gått med nesten 25 millioner kroner i minus siden oppstarten i 2010.

Vekk fra tradisjonell aksjemegling

Kvale er godt fornøyd med fjorårets resultat.

– Vi har fått til god omsetningsvekst fordi vi har fått en sterk økning av kunder. Vi merker også at eksisterende kunder flytter mer kapital over til oss, og at vi samlet forvalter mye mer, sier han.

Gjennom hele 2016 og i 2017 har foretaket jobbet for å legge om strategien til selskapet.

– Vi har gått bort fra den tradisjonelle aksjemeglingen, og det kortsiktige og mellomkortsiktige som har vært fokuset hos mange meglerhus. Nå er alt vi gjør langsiktig og har minimum et års perspektiv, sier Kvale, som nå har godt over 1000 kunder.

Da DN i fjor spurte Kvale om meglerhuset har fått et ufortjent dårlig rykte etter flere år med svake resultater under Heje-stiftelsens eierskap ønsket han ikke å kommentere. Det vil han heller ikke i år.

– Jeg har bygget videre på det som var, samtidig som større endringer er gjennomført. Ellers har jeg ingen kommentar, sa Kvale i fjor.

Kvale fikk 800.000 kroner i lønn og annen godtgjørelse for jobben som daglig leder i Prize i fjor. Prize Capital Markets har 18 ansatte.(Vilkår)

– Vi jobber med å redusere etterspørselen
Den illegale markedet for handel med truede plante- og dyrearter omsetter for milliarder. På et hemmelig sted i Trondheim ender noe av det opp som er forsøkt ulovlig innført til Norge.
04:56 Min
Publisert: