Regnet pøser ned over Aker Brygge i Oslo, og det er et trist syn som møter verdens mektigste innen olje og oljeservice som tirsdag ankommer byen for å delta på meglerhuset Paretos årlige olje- og offshorekonferanse. På Paretos hovedkontor ved Vika i Oslo er det ingen som merker uværet utenfor, her er det høy aktivitet.

– Det lysner i bransjen. 119 selskaper skal presentere i år og de kommer fra hele verden. 1600 personer er påmeldt. Det er mange flere enn i fjor, sier oljeserviceanalytiker Fredrik Stene i Pareto.

– 378 mrd. mer enn budsjett

Investorene i selskapene som bistår oljeselskapene med leting etter olje og produksjon av olje, såkalte oljeserviceselskaper, har hatt noen utfordrende år. Oljeprisen har de siste årene ligget mellom 27 og 50 dollar fatet og oljeselskapene har kuttet drastisk i sine budsjetter.

Men høsten 2017 begynte oljeprisen å klatre for alvor og i dag ligger den på rundt 78 dollar fatet, opp fra rundt 45 dollar fatet i juni i fjor. Paretos analyseteam har intervjuet rundt 40 oljeselskaper, alt fra de største til de mindre spillerne, for å kjenne på temperaturen i markedet.

– Oljeselskapene budsjetterte med en oljepris på 51 dollar fatet i fjor. Det betyr at de grunnet oljeprisøkningen har 378 milliarder kroner (45 milliarder dollar) mer i fri kontantstrøm i år enn de budsjetterte med for 2018, sier Stene.

– Disse pengene har de ikke brukt fordi forbruket er tilpasset et 51-dollar fatet-budsjett. Det avviket mellom budsjetterte tall og faktiske tall er helt enormt i 2018. Nå ser vi tendenser til at oljeselskapene er klare til å bruke pengene, sier oljeserviceanalytiker Christopher Mo Dege i Pareto.

– Tør å satse

Duoen forteller at det er flere ting som ser ut til å løsne i 2019.

– Markedet har visse forhåpninger til at ting skal snu fort, men budsjetteringen til oljeselskapene har satt ett lokk på økte investeringer så langt i løpet av 2018, sier Mo Dege.

– Men nå har oljeprisen holdt seg høy så lenge at oljeselskapene har fått oversikten de trenger for å tørre å satse. Oljeselskapene har fått mer penger, men har ikke fått brukt dem ennå, den historien tror vi utspiller seg fremover, legger han til.

Fem forhold å glede seg over

De har følgende å glede oljeserviceleverandørene og investorene med:

  • Oljeselskapenes budsjetter for leting, utvinning og produksjon, såkalt exploration and production, bare kjent som E&P, vil øke med ti prosent i 2019 sammenlignet med 2018.
  • Både antall sanksjoneringer, og størrelsen på disse, er ventet å øke inn i 2019, noe som vil bidra til en økning på 165 prosent i sanksjonerte reserver år over år
  • På volumvektet nivå er sanksjonering av oljereserver profitable på en oljepris i underkant av 50 dollar fatet. Dette såkalte «break-even»-tallet, eller hurdle rate, var så høyt som 72 dollar fatet i 2014, altså er terskelen for å sette i gang nye felt svært mye lavere nå.
  • De siste tre årene har verdens største oljeselskaper brukt mellom fem og 12 prosent mindre enn budsjettert hvert år. I år bruker de for første gang på fire år mer enn budsjettert.
  • Oljeselskapene budsjetterer med 65 dollar fatet i oljepris, opp 27 prosent fra 51 dollar fatet som var planleggingsprisen før 2018 startet.

– Gøy å se inntektene fordele seg

Duoen mener summen av dette vil løfte oljeserviceaksjene i dagene, ukene og månedene fremover.

Oljeserviceselskaper kan man dele inn i fire grupper:

  • Seismikkselskaper som lager data og kart over geologi og oljefelt.
  • Riggselskaper som leier ut rigger til å bore etter olje.
  • Subseaselskaper som leverer og installerer produksjonsutstyr under vann.
  • Rederiene som leier ut forsyningsskip (OSVs) for å bistå med øvrig offshore aktivitet, for eksempel ved å frakte forsyninger og bistå med tjenester til oljerigger og produksjonsplattformer.

– Hoveddriveren som skal sørge for at penger går fra oljeselskapene gjennom verdikjeden er økte budsjetter og en iver etter å sanksjonere nye felt, sier Stene.

– Det er gøy å se at disse inntektene nå begynner å fordele seg på seismikk, rigg og undervannsspillere og i den rekkefølgen. Hele storyen henger godt sammen. Det oljeselskapene investerer vil dukke opp som inntekter hos oljeserviceselskapene.

– Trendskifte fra skifer til vann

Duoen viser til at inntektsveksten i første halvår 2018, sammenlignet med 2017, var 30 prosent for oljeselskapene, seks prosent for seismikkselskapene, en prosent for riggselskapene, to prosent for subseaselskapene og minus fem prosent for forsyningsskipsrederiene.

– Vi er positive til oljeservice fremover, spesielt selskapene som befinner seg tidlig i verdikjeden – slik som seismikk- og riggselskaper, sier Dege og illustrerer det med følgende:

– Oljeselskapene har vunnet i lotto i 2018 og kan gå ut og kjøpe seg noe fint i seismikk-biblioteket, men mulig de må hjem og konferere med familien før de investerer i mer langlevde eiendeler som hus og bil.

Analytikerne ser også et trendskifte som går fra amerikansk skiferolje til oljeproduksjon til havs.

– Flere av spillerne i skiferutvinning har opplevd flaskehalser og det har vært kostnadsinflasjon i skiferutvinning, sier Dege.

– Vi merker nå spesielt stor interesse for Sør-Amerika, Vest-Afrika og til dels Nordsjøen, legger Stene til.

Tre kjøpsanbefalinger

Han trekker frem seismikkselskapet TGS som et hett investeringsobjekt.

– TGS skiller seg ut og er en av favorittene våre. Det har leid inn rimelige seismikkbåter gjennom nedturen og har skaffet seg mye seismikkdata til en billig penge, sier Stene som spesialiserer seg på seismikk.

Dege trekker frem de John Fredriksen-kontrollerte riggselskapene Seadrill og Northern Drilling.

– Vi ser spesielt stor oppside i selskaper som blant annet Seadrill og Northern Drilling i dette markedet, sier Dege som spesialiserer seg på riggsektoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.