Økokrim har besluttet ikke å anke Funcom-dommen.

«Funcoms tidligere nestleder i styret, selskapets tidligere administrerende direktør og den tidligere finansdirektøren i Funcom ble for to uker siden dømt til ubetingede fengselsstraffer for innsidehandel i en dom fra Oslo tingrett. De tre domfelte ble også idømt inndragning av vel 13 millioner kroner», skriver Økokrim i en pressemelding. 

«Økokrim har nå besluttet ikke å inngi selvstendig anke i saken. Beslutningen innebærer at de domfelte får muligheten til å avslutte saken med tingrettens dom. Dersom de domfelte velger å anke, vil Økokrim vurdere å motanke.», heter det i pressemeldingen. 

Tidligere administrerende direktør Trond Arne Aas, tidligere styreleder Torleif Ahlsand og tidligere finansdirektør Bjørn Ottar Toften ble alle dømt til fengsel og inndragelse av ulike pengebeløp (se faktaboks). Morten Schjelle Larssen, tidligere salgs- og markedsdirektør i Funcom, ble frikjent. 

De forholdene de tiltalte ble domfelt for, og som vil bli anket av de tre straffedømte, er andre forhold som kom frem under etterforskningen.

Signaleffekt fra Økokrim

- Beslutningen om ikke å inngi selvstendig anke, innebærer ikke at Økokrim er enig i hele dommen, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim i en kommentar.

- Er Økokrim fornøyd med utfallet?

- At tre personer i selskapets ledelse er dømt til ikke-ubetydelige fengselsstraffer for innsidehandel, gir et viktig signal til markedsaktørene. Dersom de domfelte ønsker å avslutte saken med tingrettens dom, kan vi akseptere at tingretten har forstått andre deler av jussen, problemstillingene og faktum annerledes enn oss, sier Koss til DN. 

- Hvorfor anker ikke Økokrim saken?

- Først må jeg understreke at én av de tiltalte nå er rettskraftig frifunnet, og skal anses som uskyldig. At vi eventuelt vil vurdere en motanke rokker ikke ved det. Økokrim har et ansvar for å forvalte ressursene avsatt til bekjempelse av børskriminalitet mest mulig effektivt og derved bidra til at verdipapirmarkedet kan fungere som en viktig kapitalkilde for næringslivet. Dersom de domfelte ønsker å avslutte saken nå, vil det blant annet bety at andre saker kan prioriteres, sier han. 

Funcom ønsker ikke å kommentere saken. 

«Selskapet ønsker ikke å kommentere denne saken så lenge dommen ikke er rettskraftig.», skriver selskapets kommunikasjonsavdeling til DN i en e-post. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Britisk oppfinner flyr som "Iron man"
Den britiske oppfinneren Richard Browning har funnet opp en spesiell drakt med jetmotorer som gjør det mulig å fly. Oppfinneren, som har fått kallenavnet Iron Man etter den flygende tegneseriefiguren, viste frem drakten under Tech Cube Fair i Berlin.
00:52
Publisert: