Finanskonsernene DNB og Sparebank 1-gruppen danner en ny forsikringsgigant verdsatt til nær 20 milliarder kroner.

Det skjer ved at DNB Forsikring as fusjonerer med Sparebank 1 Skadeforsikring as, i et bytteforhold på 80 prosent for Sparebank 1-gruppen as og 20 prosent for DNB asa, ifølge en melding mandag.

«Dette bytteforholdet baserer seg på fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av overførte personrisikoprodukter», heter det.

Sparebank 1-gruppen skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB 35 prosent i det nye selskapet. DNB har i tillegg sikret en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel.

Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1-gruppen.

DNB vil øke

Som et ledd i transaksjonen vil de individuelle personrisikoforsikringene fra DNB Livsforsikring as og Sparebank 1 Forsikring as (livselskapet), samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra Sparebank 1 Forsikring as, bli overført til det nye selskapet.

I transaksjonen er det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 milliarder kroner, inklusive verdien av personrisikoprodukter som overføres fra de respektive livselskapene til det nye selskapet.

Tilsvarende verdi legges til grunn når DNB skal øke sin eierandel fra 20 til 35 prosent. Kjøpesummen for 15 prosent av aksjene vil derfor være 2,96 milliarder kroner.

Totalt premievolum på personrisikoproduktene er om lag 3 milliarder kroner, med et resultat på om lag 500 millioner etter skatt.

Proforma-resultat etter skatt for det nye selskapet var i 2017 om lag 1,8 milliarder kroner, hvorav DNBs virksomhet utgjorde omtrent 300 millioner kroner.

Store gevinster

For DNB vil dette ved gjennomføring av transaksjonen innebære en resultatført gevinst på om lag 3 milliarder kroner i konsernregnskapet og en reduksjon i kjernekapitaldekningen (CET 1) for konsernet på rundt 30 basispunkter, fremgår det.

Sparebank 1-gruppen vil få en skattefri gevinst på omkring 2,65 milliarder kroner som følge av nedsalget til DNB.

Det fusjonerte selskapet vil ha en tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og SMB-markedet, fremgår det av dagens melding.

Partene vil i løpet av kort tid sette ned et interimsstyre og utpeke leder for det nye selskapet.

Fusjonen vil etter planen gjennomføres 1. januar 2019, forutsatt godkjennelse fra myndighetene.

DNB og Sparebank 1-konsernet inngikk en intensjonsavtale om å slå sammen skadeforsikringsvirksomhetene 20. juni i år. DNB-aksjen er i negativt terreng på en positiv Oslo Børs mandag, knappe halvtimen etter åpning.

Danske Bank-skandalen forklart på 90 sekunder
- Her kommer det til å komme mye mer, sier DNs kommentator Bård Bjerkholt
01:28
Publisert:


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.