Torsdag er det frist for å tegne seg for andeler i ulike spareprodukter hos finansforetaket Garantum. Det svenskeide selskapet har de siste årene vært ivrig på å invitere potensielle investorer til informasjonsmøter for å fortelle om sine spesielle spareprodukter. Flere er blitt kontaktet og invitert per telefon og epost. På selskapets hjemmesider reklameres det med egne seminarer om såkalt «autocall».

Seminarene er åpenbart ikke for alle. Da DN forsøkte å melde seg på et av seminarene, kom følgende beskjed i retur: «Dette seminaret er reservert investorer. Media har dessverre ikke adgang».

Garantum har ikke besvart DNs spørsmål om hvorfor pressen ikke kan få del i informasjonen som gis investorene.

Svensker på besøk

Garantums svenske sjeføkonom Christer Tallbom og administrerende direktør Mikael Axelsson har ved flere anledninger kommet ens ærend fra Sverige for å presentere selskapets produkter og «spennende investeringsmuligheter». Ifølge selskapets presentasjonsmateriale har det over 30.000 kunder i Norden og Europa, og kundene skal ha plassert 80 milliarder svenske kroner i deres produkter siden oppstarten i 2008. Garantum hevder kundene frem til og med 2016 hadde en gjennomsnittlig avkastning på 13 prosent i året.

Garantum Norgehar kontorer på Aker Brygge i Oslo
Garantum Norgehar kontorer på Aker Brygge i Oslo (Foto: Gunnar Blöndal)

Mikael Axelsson er også styreleder i den norske virksomheten som ble etablert i 2014. I fjor satt Garantum igjen med nær hver tredje krone det omsatte for i Norge.

Autocall er et komplisert produkt som er relativt ukjent for de fleste. Finansprofessor Petter Bjerksund ved Norges Handelshøyskole advarer småsparere mot den type produkter.

– Det er snedig hvordan man skrur sammen et slikt produkt som gjør at det ser attraktivt ut uten at det er det, sa Bjerksund til DN forrige uke.

Garantum tilrettelegger produktet som er utstedt av den internasjonale investeringsbanken Goldman Sachs. I Norge selges det av Garantum og finansforetaket Prize Capital Markets.

Avkastningen avhenger av kursen på fire børsnoterte aksjer på gitte «observasjonsdatoer» over fem år og kan gi utbetalinger underveis såfremt aksjene beveger seg innenfor visse kursnivåer. De fire børslokomotivene Yara, Storebrand, Norsk Hydro og Telenor er underliggende aksjer i ett av produktene. Ifølge tilgjengelig informasjon på Garantums hjemmeside er det et rentebærende verdipapir, men renten er ikke garantert. Kunden risikerer i verste fall å tape hele beløpet.

Aksjekupong

Det er flere tilbydere av tilsvarende produkter som Garantum har. Nordea har i flere år hatt det banken kaller aksjekupong.

– Aksjekuponger er et alternativt investeringsprodukt som gir avkastning ved stigende, sidelengs og svakt fallende utvikling i de aksjer eller markeder som produktet er knyttet til, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea.
Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea. (Foto: Fartein Rudjord)

Hun viser til at det også gir mulighet for løpende kupongutbetalinger. Nordea ønsker ikke å opplyse hvor store volumer Nordea-kundene har plassert i dette produktet annet enn at det er på moderate nivåer. Ifølge Ekrem er det et nisjeprodukt for de med god kunnskap om investeringer.

– Dette tilbys kun kunder etter grundig rådgivning og behovsdekning som går på risikovilje, risikokapasitet og investeringshorisont. Dette er ikke et produkt kunder selv kan kjøpe online, sier hun.

Ifølge Ekrem ligger tegningshonorar mellom 0 og én prosent, så kommer tilretteleggerprovisjonen på rundt 0,75 prosent per maksimalt løpetidsår.

Garantum tar tre prosent i tegningshonorar og inntil fem prosent i tilretteleggingshonorar. Minstetegning i den kommende tegningsinnbydelsen er 50.000 kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.