Trond Kostveit mente de tidligere partnerne, Gerhard Ludvigsen og Knut Søvold, hadde brutt en avtale partene hadde om å være likeverdige eiere av en lukrativ oljelisens i republikken Kongo.

Kostveit krevde de to tidligere partnerne for en kvart milliard kroner for brudd på det Kostveit mener var en bindende, muntlig avtale. Tingretten avviser kravet og pålegger Kostveit å betale 1,57 millioner kroner for å dekke Ludvigsen og Søvolds saksomkostninger.

– Vi er meget fornøyde med at Oslo tingrett fullt ut tilbakeviste Kostveits påstander om at han hadde inngått en muntlig avtale om eierandel i selskapet i Kongo. Retten har grundig, men kontant slått fast at han ikke hadde rettslig grunnlag for dette, sier advokat Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt, som sammen med advokat Marie Nesvik representerte de saksøkte Gerhard Ludvigsen og Knut Søvold.

– Feilaktige og grove påstander

Retten slår klart fast at Kostveit heller ikke har krav på utbytte ut over det han allerede har fått som følge av en eierandel på 0,75 prosent i selskapet. Det betyr at han heller ikke fikk medhold i kravet om et utbytte på fire millioner dollar for 2017 og 2018 og at dette spørsmålet er endelig avklart.

– Sett i lys av at Kostveit brukte rettssaken til å komme med en mengde feilaktige og grove påstander om de saksøkte, er det viktig å understreke at retten fullt ut bygger på forklaringene til Knut Søvold og Gerhard Ludvigsen, sier Helle.

– Retten trodde ikke på Kostveits forklaring om at han som følge av lokalkunnskapen sin skulle ha all oppside i prosjektet uten samtidig å dele forpliktelsene med de andre. Dommeren tar utgangspunkt i at det var kompetansen til Hemla Africa Holding as, og ikke til enkeltpersoner, som gjorde at selskapet kom i posisjon til å få en andel i lisensen, legger han til.

Vurderer anke

Trond Kostveit forteller DN at han vurderer å anke dommen. Han er misfornøyd med dommen ettersom han ikke har fått medhold i at det var rettslig grunnlag for likeverdig partnerskap i prosjektet, skriver han i en epost til DN.

Han mener at Oslo tingrett tar feil i det faktum som legges til grunn.

– I den avtalen som ble inngått var det aldri Kostveits rolle å delta i finansieringen av prosjektet, det var et en egen partner som fikk en betydelig eierandel for å gjøre dette. Det var heller aldri Kostveits rolle å delta i garantistillelse for oppstartskapitalen, skriver han.

– Tross innrømmelse av at det foreligger enighet om likeverdig partnerskap i prosjektet mellom partene sier Oslo tingrett intet om hvilken godtgjørelse Kostveit tilkommer dersom han ikke hadde krav på eierandel i prosjektet, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.