Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt) opplyser å ha mottatt innrapportering fra 76 finansforetak med tildelt ramme.

– Det er veldig positivt at så mange bedrifter har fått tilgang til statsgaranterte lån. Lånegarantiordningen gjør det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i. Dette betyr at hjelpen kommer frem til de som trenger det, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding sent fredag.

De finansforetakene som har rapportert inn, disponerer 47,4 milliarder kroner av rammen på 50 milliarder kroner. Det er bankene som låner ut, og garantien fra Giek dekker 90 prosent av lånene.

Av de 76 finansforetakene som har rapportert, har 59 rapportert om innvilgede lån. Av rammen på 50 milliarder kroner, er 3,7 milliarder kroner rapportert benyttet pr 22. april. Dette utgjør 7,4 prosent.

Det er rapportert inn at det er innvilget 1021 lån under ordningen. Av disse er 972 innvilget små og mellomstore bedrifter (SMB) og 49 innvilget større bedrifter.

Det er innvilget lån i alle fylker. Rogaland er det fylket med størst lånevolum med 23 prosent av totalen, deretter Viken (17 prosent) og Vestland (17 prosent).

Det er innvilget lån til bedrifter innenfor en rekke næringer der varehandel/bilverksted er den største med 32 prosent av det totale volumet, deretter overnatting/serveringsvirksomhet (11 prosent) og Industri (11 prosent).

– Jeg er veldig glad for å se at ordningen når ut til de små og mellomstore bedriftene, som utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Ordningen fungerer etter hensikten, er effektiv og lite byråkratisk, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemeldning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.