Gjensidige Forsikring knaller til i årets tre første måneder.

Justert for salget av Gjensidige Bank mer enn doblet forsikringsselskapet resultatet mellom januar og mars i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatforbedringen tilskrives mer gunstige værforhold i Norge og sterke finansmarkeder.

– Vi er fornøyd med å ha levert et solid resultat i første kvartal. Vi nådde en viktig milepæl i kvartalet da vi fullførte salget av Gjensidige Bank. Dette styrker vår finansielle fleksibilitet, og legger grunnlag for økt fokus på vår kjernevirksomhet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Gjensidige Forsikring vil bokføre en gevinst på om lag 1,6 milliarder kroner i første kvartal fra salget av Gjensidige Bank til Nordea, som tidligere varslet.

Det gir et resultat før skatt på 3,03 milliarder kroner i første kvartal 2019, sammenlignet med 605 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 2,86 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

«Lønnsomheten for motorvognforsikringer i Norge nådde et vendepunkt i kvartalet. Dette åpner for en lavere underliggende skadeprosent for disse forsikringsproduktene fra andre kvartal», heter det i dagens melding.

Videre pekes det på at selskapet fortsatte prosessen med å gjennomføre betydelige prisøkninger i alle segmenter.

«Sammen med omtegning og effektiviseringstiltak er dette ment å bedre den underliggende lønnsomheten», skriver Gjensidige.

Gjensidige hadde premieinntekter på 5,94 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 5,87 milliarder kroner i samme periode i fjor. Forsikringsresultatet var på 798 millioner kroner (411), mens combined ratio var på 86,6 (93).

Det var på forhånd ventet premieinntekter på 6 milliarder kroner og et forsikringsresultat på 629 millioner kroner, ifølge TDN Direkt. Combined ratio var ventet til 89,5.

Finansavkastningen var høyere enn i første kvartal i fjor. Finansresultat var på 682 millioner kroner (255).

Det var særlig omløpsaksjer og obligasjoner i den frie porteføljen som bidro til det solide resultatet, påpeker Gjensidige.

Selskapet fokuserer videre på å opprettholde en sterk og unik posisjon i Norge og gjentar ambisjonen om styrket lønnsomhet og vekst også utenfor Norge.

Ellers vises det til sterk kapitalsituasjon og at de utforsker oppkjøpsmuligheter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.