Gjensidige Forsikring varslet tidligere i år at det måtte begynne å sette opp prisen på motorforsikring på grunn av flere skader. I første kvartal gjorde selskapet nettopp det, men dette har ikke bidratt til kundeflukt. 

– Forventning til inflasjon i krav fra motorforsikring er tre til fire prosent.