Det norske forsikringsselskapet Gjensidige opplyser i en melding tirsdag at det per 17. mars hadde en eksponering på fire millioner kroner i Credit Suisses AT1-obligasjoner, som ble skrevet ned til null i forbindelse med UBS-oppkjøpet.

Samlet hadde Gjensidige en eksponering på 38 mill. kroner i Credit Suisses gjeldsinstrumenter, under 0,1 prosent av investeringsporteføljen.

Gjensidige hadde til sammen 136 millioner kroner investert i AT1-obligasjoner i sin portefølje. 74 prosent av disse er fra nordiske utstedere, mens resterende er fra andre europeiske banker eller finansinstitusjoner. Samlet utgjorde AT1-obligasjoner under 0,3 prosent av investeringsporteføljen, opplyses det.

«Wipeout»

Etter at det søndag ble klart at UBS tar over Credit Suisse – på slutten av en svært turbulent uke, både for banken spesifikt og markedet generelt – kom det frem at eiere av de såkalte additional tier 1-obligasjonene i banken, blir nullet ut.

I en pressemelding skrev det sveitsiske tilsynsorganet Finma at det ble gjort som en konsekvens av «den ekstraordinære støtten» fra staten.

Normalt sett er det aksjonærene som vil ta tapet først, dersom en bank havner i en situasjon som det Credit Suisse gjorde, men i dette tilfellet ble det altså gjort andre veien. Aksjonærene får tre milliarder franc for sine aksjer, riktignok langt under markedsverdi, mens AT1-obligasjonseierne ble nullet helt ut. Disse obligasjonene hadde en samlet verdi på 16 milliarder franc.

AT1-obligasjoner er en type gjeld som utstedes primært av europeiske finansinstitusjoner, og er en form for et konvertibelt verdipapir. Normalt får man langt høyere rente på en slik obligasjon, med tilhørende risiko. En AT1-obligasjon eller fondsobligasjon på norsk, er bare én måte for en bank å hente kapital på i kredittmarkedet. Andre måter er blant annet innskudd, seniorlån eller konverterbare lån, såkalte «non preferred»-obligasjoner.

Normalt sett vil AT1-obligasjonene utgjøre kun en liten andel av en banks totale kapital.

Et tilsyn har anledning til å nekte banker å betale den årlige kupongrenten på AT1-obligasjonene, dersom det mener at bankens balanse er for stresset. Det neste er at dersom bankens egenkapital går under en grenseverdi, typisk på 5,12 prosent, så kan man risikere at obligasjonene blir skrevet ned til null, selv om det faktisk er egenkapital igjen. Det var dette som skjedde med Credit Suisse i helgen.

Sveitsiske myndigheter vedtok også hastelover for å overstyre en ellers sedvanlig avstemning på en generalforsamling hos begge bankene.

Tap for giganter

Natt til tirsdag skrev Reuters at Pimco, den California-baserte forvalteren, tapte rundt 340 millioner dollar på sine AT1-obligasjoner.

Pimco er ifølge Bloomberg den største eieren av Credit Suisses AT1-obligasjoner, med rundt 807 mill. dollar. Ifølge data nyhetsbyrået har hentet inn eier også Invesco AT1-obligasjoner i Credit Suisse for rundt 370 millioner dollar, mens Blackrocks eksponering ved utgangen av februar var på om lag 113 millioner dollar.

Det er ikke fullstendig klart hva som fikk sveitsiske myndigheter til å skrive ned obligasjonene før egenkapitalen, men Financial Times skrev mandag at det blant annet var et grep for å gjøre avtalen mer spiselig for sveitsiske innbyggere og bankens aksjonærer.

– AT1-eierne ble ofret, slik at finansdepartementet ikke skulle tape ansikt overfor internasjonale aksjonærer etter å ha nektet dem avstemning i forbindelse med oppkjøpet, uttalte en rådgiver til FT.

Det var som kjent Saudi National Bank og Qatar Investment Authority som var blant storeierne i Credit Suisse.

Store tap på investeringene

En eksponering på fire millioner kroner i Credit Suisses AT1-obligasjoner er riktignok som smuler å regne, selv for Gjensidige.

Ved utgangen av fjoråret var Gjensidiges investeringsportefølje på 58,4 milliarder kroner. Da forsikringsselskapet la frem tall for fjerde kvartal i slutten av januar, ble det klart et tap på investeringsporteføljen på 651 millioner kroner for hele 2022.

– Det er begrenset hva vi kan gjøre for å påvirke finansresultatet, siden det avhenger av markedsforholdene. Vi klarte å hente det inn til en viss grad i fjerde kvartal, sa konsernsjef Holmgren.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.