Forsikringsselskapet Gjensidige leverer et forsikringsresultat på 1,15 milliarder korner i tredje kvartal. Aldri før har selskapet levert et så godt resultat for sin forsikringsvirksomhet. På forhånd var det ventet at Gjensidige ville levere et forsikringsresultat på 926 millioner kroner.

– Vi leverer nok et solid resultat, og tidenes beste forsikringsresultat, kombinert med fortsatt god konkurransekraft og kostnadseffektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Det solide forsikringsresultatet skyldes ifølge selskapet en premievekst på 6,2 prosent, kombinert med en bedre underliggende frekvensskadeutvikling.

Storskadeutbetalingene var også lavere enn i tredje kvartal 2016, og under hva som normalt forventes. Avviklingsgevinster var på omtrent det forventede nivået, ifølge selskapet.

Knuser forventningene

Gjensidige leverer et resultat før skatt på 1,72 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette var langt sterkere enn forventet, og bedre enn i samme periode i fjor da selskapet leverte et resultat før skatt på 1,51 milliarder kroner. Ifølge TDN Finans ventet analytikerne på forhånd at Gjensidige ville oppnå et resultat før skatt på 1,52 milliarder kroner i tredje kvartal.

Gjensidiges premieinntekter var på 6,07 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette er bedre enn i samme periode i fjor, da selskapet hadde premieinntekter på 5,71 milliarder kroner. På forhånd var det ifølge TDN Finans ventet premieinntekter på 5,7 milliarder kroner.

I andre kvartal leverte Gjensidige et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner

Svakt finansresultat

Gjensidige Bank hadde en flat resultatutvikling sammenlignet med samme kvartal i fjor. Gjensidiges pensjonsvirksomhet fikk et svakere resultat, hovedsakelig grunnet et dårligere finansresultat og oppreservering.

Finansresultatet i kvartalet var lavere enn i samme periode i fjor. God avkastning på aksjer, eiendom og high yield-obligasjoner ble delvis utlignet av negativ avkastning på taktiske plasseringer.

Finansavkastningen var 0,9 prosent i tredje kvartal mot 1,3 prosent i samme periode i fjor. I kroner og øre var avkastningen på 477 millioner, mot 700 millioner i tredje kvartal 2016.

Tredje kvartal 2016 ble belastet med en engangskostnad knyttet til restrukturering på 120 millioner kroner. (Vilkår)

Krangler med varaordfører om hyttekjøp
Bjørn Waatwik har brukt åtte år på rettssaker etter at han kjøpte hytte av varaordføreren.
01:09
Publisert: