Linas Matkasse-konsernet, som blant annet eier Adams Matkasse og Godtlevert, endte med et årsresultat på minus 342,4 millioner kroner i 2018, mot minus 42,9 millioner kroner året før.

Ifølge konsernets årsrapport skyldes det store underskuddet dels en nedskrivning på over 200 millioner kroner.

– 2018 ble et svakt år for selskapet, der regnskapet ble ytterligere svekket grunnet nedskrivninger fra en del feilinvesteringer, sier Herkules-styreleder Gert Wilhelm Munthe, som også sitter som styreleder i Linas Matkasse Holding.

Skrev ned immateriell verdi

Konsernet skrev i fjor ned verdien på såkalt goodwill i selskapet med litt mer enn en tredjedel, eller til sammen 224 millioner kroner. Ifølge årsrapporten kom goodwillen fra kjøpet av Carolinas Matkasse i Sverige i 2015 og kjøpet av Godtlevert i Norge i 2017.

Kort fortalt er goodwill i et regnskap den verdien av et selskap man har kjøpt opp som ikke direkte kan henføres til markedsverdien av eiendelene i balansen til det oppkjøpte selskapet.

Administrerende direktør i Linas Matkasse (Carolinas Matkasse) Jonas Karlén.
Administrerende direktør i Linas Matkasse (Carolinas Matkasse) Jonas Karlén. (Foto: Claes Helander)

– Nedskrivningen av en immateriell verdi som goodwill er i stor grad en regnskapsmessig effekt. Det er ikke noe som påvirker kontantstrøm eller ebitda, og har mer å gjøre med historiske verdisettinger av investeringer, sier Jonas Karlén, direktør for Linas Matkasse i Sverige.

Ebitda tilsvarer driftsresultat før av- og nedskrivninger.

– Danmark og Norge gjorde det bra i 2018, noe som ikke kan sies for den svenske delen av markedet. I Sverige har vi nå restrukturert alle operasjonelle deler av driften, inkludert et nytt produksjonsanlegg, introduksjonen av nye pakkeprosesser, en styrking i kompetanse samt en endring av teknologiplattformen, sier direktøren.

Karlén mener selskapet har gjennomført en massiv snuoperasjon i 2019.

– Vi er veldig fornøyde og stolte av å se den massive snuoperasjonen som har gitt et rekordknusende første halvår av 2019 med ebitda-marginer på over åtte prosent, som etter hva vi vet er bedre enn noen andre aktører i matbransjen på nett, sier Karlén.

Ser lysere på 2019

Konsernet endte fjoråret med inntekter på 1,248 milliarder kroner, mot 1,262 milliarder i 2017.

Driftsresultatet ble minus 329,6 millioner kroner, mot minus 38,9 millioner kroner i samme periode året før. Trekkes goodwillen fra driftsresultatet, fikk selskapet et driftsunderskudd på omtrent hundre millioner kroner, mot minus 39 millioner i 2017.

I likhet med Karlén er Munthe klar på at 2019 ligger an til å bli et bedre år.

– Nå har vi kommet veldig langt med å snu selskapet. Linas Matkasse ligger nå an til å bli et lønnsomt selskap der vi i 2019 tjener gode penger i Sverige, Norge og Danmark. Vi ligger nå på en ebitda-margin på overkant av fem prosent, sier Munthe.

Herkules-toppen er klar på at selv om ting går bedre nå, er det fortsatt en jobb å gjøre.

– Jeg er stolt av det vi har fått til i 2019, men vi er ikke i mål ennå.

Etterlyste en «markant økning i lønnsomhet»

Linas Matkasse Holding eies av oppkjøpsfondet Hercules Capital, som i fjor uttrykte misnøye med investeringen.

– Den leverer ikke en avkastning til investorene som er tilfredsstillende. Summen av dårlige investeringer har vært større enn de gode, sa Munthe til DN i fjor.

Styrelederen trakk frem at selskapet måtte ta noen strategiske valg fremover.

– Hvis vi ikke får en markant økning i lønnsomheten, vil vi vurdere situasjonen som kritisk, sa Munthe den gangen.

Linas Matkasse-konsernet består av Herkules-eide Linas Matkasse Holding, som eier mesteparten av Linas Matkasse Holding II. Disse selskapene eier Linas Matkasse (Carolinas Matkasse), Godtlevertgruppen og Retmt.dk.

Adams Matkasse og Godtlevert er blant selskapene under Godtlevert-gruppen (tidligere Brandhub).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.