Indigo Finans, som solgte finansielle produkter til eldre investorer, ble slått konkurs like før jul i 2017. Dette skjedde etter at Finanstilsynet påla selskapet stans i virksomhet samme år.

Indigo Finans var et av flere selskaper omtalt i DNs artikkelserie «The Golden Oldies» i 2018. Flere av aktørene som drev med finansielle produkter uten konsesjon ble politianmeldt i etterkant.

Indigo Finans-grunnlegger Thor Stian Kennedy Normann døde sommeren 2018.

Nå er bobehandlingen av selskapet innstilt.

Ingen får utbetalt krav

Ifølge innberetningen fra bostyrer Egil Hatling i DLA Piper er det til sammen meldt 29 krav i boet på totalt nesten 33 millioner kroner. Et av kravene er fra avdøde Normann, på 644.000 kroner for utestående lønn og utlegg. Dette kravet ble fremmet før Normann døde.

Enkelte mindre krav er også fremmet av skattemyndighetene for utestående skatter og avgifter. Utover dette er kravene fra tidligere kunder av Indigo Finans.

Avdøde Thor Stian Kennedy Normanns selskap Indigo Finans ble slått konkurs i 2017. Nå er bobehandlingen innstilt.
Avdøde Thor Stian Kennedy Normanns selskap Indigo Finans ble slått konkurs i 2017. Nå er bobehandlingen innstilt. (Foto: Fredrik Solstad)

– Bobehandlingen har vært krevende og spesiell. Det har vært veldig mange personer involvert i dette «golden oldies»-konseptet. Det er trist at det har gått ut over mange eldre mennesker, sier Hatling til DN.

Å få betalt ut kravene blir ikke mulig for kundene. Boet står med med aktiva på 947.835 kroner etter bobehandlingen. Summen består av penger på selskapets bankkontoer, samt utbytte fra og realisering i eiendomsprosjektet Haugen Senter Holding

Men diverse utgifter knyttet til bobehandlingen spiser opp all aktiva som er igjen i selskapet.

– Nå er det ikke mer penger å jobbe for, og da må vi innstille bobehandlingen, sier Hatling.

Politietterforskes fortsatt

Bostyrer opplyser i innberetningen at han politianmeldte Thor Stian Normann i august 2018. Politianmeldelsen dreide seg om selskapets drift av investortjenester uten konsesjon – det samme Finanstilsynet anmeldte Normann for.

Saken ble henlagt da Normann døde.

Likevel er boets anmeldelse fortsatt del av en pågående etterforskning av hele Indigo Finans-komplekset. Boet gjør rede for at det er oversendt digital dokumentasjon til politiet, som boet sikret etter konkursen.

– Anmeldelsen går primært på ytelse av investeringstjenester uten tillatelse, samt feilinformasjon om investeringsobjekter – i all hovedsak om fast eiendom. Nå døde jo Normann i 2018 og anmeldelsen mot ham ble henlagt. Hvordan politiet håndterer det øvrige persongalleriet vet jeg ikke, sier Hatling.

I desember 2019 sa seksjonsleder for økonomi og spesialetterforskning Rune Skjold ved Oslo politidistrikt dette om etterforskningen av »Golden Oldies»-sakene:

– Dette gjør vi i samarbeid med Finanstilsynet. Vi holder også på med å gjennomføre avhør av de involverte partene. Vi er kommet noe på vei, men er ikke ferdig med alle.

Politiet ønsket i desember ikke å uttale seg om hvor mange sakskomplekser de 12 involverte i «Golden Oldies»-sakene tilhører, men etter det DN har grunn til å tro dreier det seg minst om fire forskjellige komplekser

DN har vært i kontakt med politiet, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.