Siden oppstarten i 1995 er det investert rundt tre milliarder kroner i det kriserammede skogbruksselskapet Green Resources. Gründeren bak selskapet, tidligere analytiker Mads Asprem, har fått med seg en rekke profilerte investorer på eiersiden, blant andre Kjell Inge Røkke, Erik Bøhler, Tom Vidar Rygh, Roy Myklebust, Arild Engh og Edvin Austbø. Arbeidet med å finne en løsning for selskapet har tatt langt lengre tid enn ventet, og aksjonærene risikerer nå å bli totalt utvannet.

– Fristen for å betale tilbake lånene til utviklingsbankene gikk ut 31. januar, men vi jobber videre i samarbeid med bankene for å finne en langsiktig løsning for selskapet, sier administrerende direktør Erik Knive i Green Resources til DN.

I fjor vinter klarte selskapet å reforhandle sine låneavtaler med en rekke utviklingsbanker, deriblant norske Norfund og finske Finnfund. Den nye låneavtalen halverte renten på lånene, men en viktig betingelse var at gjelden var fullt tilbakebetalt innen utgangen av januar 2018. Dersom dette ikke blir gjort, har bankene anledning til å konvertere lånet til drøyt 4,8 milliarder aksjer til en pris på 0,1 øre. Dette vil i tilfelle bety at utviklingsbankene blir sittende med over 90 prosent av aksjene i selskapet.

Kursras på 99,8 prosent

Totalt har utviklingsbankene bidratt med lån på rundt 400 millioner kroner til Green Resources. Mye tyder imidlertid på at bankene ikke ser seg tjent med å ta over det kriserammede skogselskapet.

– Jeg tror at vi alle ser stor verdi i å beholde dagens aksjonærstruktur. Mange av aksjonærene har vært med i lang tid og investert betydelige beløp i selskapet. De kjenner virksomheten godt, og det vil være en fordel å ha dem med videre, sier Knive.

Han forteller at utviklingsbankene har sagt seg villige til å bidra med ytterligere ti millioner dollar i lån for å gi selskapet mer tid til å finne en løsning.

Green Resources har plantet skog på størrelse med Østfold fylke i Mosambik, Tanzania og Uganda. Dette gjør selskapet til Øst-Afrikas største skogbruksselskap, og en av de største norske private investeringene i Afrika. Plantingen har kostet flesk, men på grunn av at det naturlig nok tar tid før trærne kan høstes, har inntektene latt vente på seg.

Dette har ført selskapet ut i en dyp finansiell krise. Det er de siste årene gjennomført en rekke refinansieringer av selskapet der aksjekursen er blitt kuttet fra 54 kroner i 2011 til rundt ti øre i dag. Det ekstreme kursfallet har skapt problemer for gründeren Mads Asprem, som har vært nødt til å låne penger fra en rekke medinvestorer for å kunne delta i de mange refinansieringene. Et selskap kontrollert av investor Edvin Austbø har nå tatt arrest i Asprems Green Resources-aksjer fordi han ikke klarte å betale tilbake ett av disse lånene.

Leter etter partner

Konsernet Green Resources fikk i regnskapsåret 2017, som ble avsluttet ved utgangen av juni 2017, et driftsresultat på minus 21 millioner dollar, eller drøyt 160 millioner norske kroner målt med dagens valutakurs.

Selskapet har det siste året jobbet på spreng for å finne nye finansielle investorer eller en industriell partner. I sin årsberetning skriver styret, som ledes av tidligere Storebrand-sjef Åge Korsvold, at det fremstår som «svært usannsynlig» å få inn nye finansielle investorer uten at det først gjennomføres en betydelig refinansiering som sikrer en bærekraftig kapitalstruktur.

Mads Asprem, gründer og tidligere toppsjef i Green Resources måtte i januar møte i Oslo byfogdembete i et søksmål det Edvin Austbø-kontrollerte selskapet Nordic Property Holding (NPH) har anlagt mot Asprems selskap NewAfrica Limited.
Mads Asprem, gründer og tidligere toppsjef i Green Resources måtte i januar møte i Oslo byfogdembete i et søksmål det Edvin Austbø-kontrollerte selskapet Nordic Property Holding (NPH) har anlagt mot Asprems selskap NewAfrica Limited. (Foto: Per Thrana)

– Vi jobber videre med å finne en løsning og vurderer samarbeid med flere internasjonale industrielle aktører. Vi har håp om å snart komme i mål med en løsning, sier Erik Knive til DN.

Av styrets årsberetning fremgår det at Green Resources lenge har forhandlet med det sørafrikanske skogdriftsselskapet York Timbers om en mulig fusjon.

– Dette er en av flere mulige løsninger som vi jobber med, sier Knive.

I en investorpresentasjon som York Timbers offentliggjorde i september i fjor bruker selskapet flere sider på å presentere den mulige fusjonen med Green Resources. En eventuell sammenslåing av de to selskapene vil skape Afrikas største integrerte skogbruksselskap.

Frykter økt brannfare

Green Resources har det siste året kuttet kostnader med hard hånd.

– Vi har blant annet sagt opp over 800 ansatte og kuttet kostnadene med rundt 25 prosent, sier Erik Knive.

Selskapet har også flyttet sitt hovedkontor fra London til Dar es Salaam i Tanzania, og innført en treårig pause i skogplantingen. På grunn av pengemangel har Green Resources også vært nødt til å kutte i bekjempingen av ugress, og høyt gress øker ifølge årsrapporten risikoen for at branner sprer seg.

– Den største operative risikoen vi har er brann. Spesielt i tropiske områder der alt vokser så fort, er det behov for kontroll av ugress. Når vi reduserer dette arbeidet, øker også risikoen knyttet til skogbrann, sier Knive.

Over 2800 hektar med skog måtte avskrives i 2017 på grunn av skogbranner og begrenset planting.

– Ledelsen har allokert penger til bygging av brannkorridorer og trening av personell for å redusere risikoen for at brannene sprer seg, men denne situasjonen fortsetter å være en viktig risiko gitt selskapets kapitalmangel og virksomhetens karakter, skriver styret i sin årsberetning.

Som en følge av høsting og branner krympet selskapets skogsområder med åtte prosent i 2017.(Vilkår)

Slik gikk det da Polet åpnet dørene til årets Burgund-slipp
Få årganger har skapt større forventninger. Se hvorfor de er så populære.
03:13
Publisert: