I 2005 forlot Mads Asprem toppjobben i storbanken Merrill Lynch for å satse fulltid på skogplanting i Afrika. Han fikk mange kjente investorer, deriblant Kjell Inge Røkke, Erik Bøhler, Tom Vidar Rygh og Roy Myklebust, med seg inn på eiersiden i selskapet Green Resources.

Til sammen er det investert over tre milliarder kroner i selskapet, men siden 2012 har Green Resources havnet i et stadig alvorligere økonomisk uføre. Aksjekursen har stupt fra 54 kroner til under ti øre.

Kursraset har gått hardt ut over soliditeten i Asprems investeringsselskap NewAfrica Limited, som har en betydelig eierpost i Green Resources som sin viktigste eierandel.

Det er blitt gjennomført en rekke kriseemisjoner i Green Resources de siste årene, og for å unngå å bli helt utvannet som aksjonær har Asprem vært nødt til å låne penger fra andre investorer for å kunne delta i kapitalutvidelsene.

Saksøkt for 14 millioner

En av långiverne, investor Edvin Austbø og hans selskap Nordic Property Holding (NPH), saksøkte i fjor høst Asprems NewAfrica Limited for 13,8 millioner kroner. Austbø mente at Asprem forsøkte å unndra verdier fra sitt konkurstruede selskap NewAfrica for å unngå at NPH fikk oppgjør for et lån mellom de to selskapene.

Austbø og NPH tok arrest i Asprems 30 millioner Green Resources-aksjer og i januar møttes partene i Oslo byfogdembete for å krangle om hvorvidt arresten var lovlig. Byfogden ga Austbø medhold i at arresten var korrekt, og beskyldte i sin kjennelse Asprem for å spekulere i aksjer med kreditorenes penger.

Asprem var sterkt uenig i byfogdens vurdering av saken og anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett snudd byfogdens avgjørelse på hodet og gir Asprem fullt medhold. Ifølge dommen var det ikke noe grunnlag for arresten i Asprems skogsaksjer.

Mener retten har misforstått

– Vi forklarte noen forhold på en bedre måte og dommerne hadde formodentlig satt seg bedre inn i saken, sier en fornøyd Asprem.

I sin anke brukte Asprem mye tid på å forklare hvorfor aksjetransaksjonene han gjennomførte hverken svekket NewAfricas finansielle stilling eller bidro til å unndra verdier fra NPH og Austbø. Lagmannsretten er enig i Asprems forklaring og slår fast at NPH hverken har grunn eller rett til å ta arrest i Asprems aksjer.

– Jeg synes det er overraskende at lagmannsretten opphever byfogdens avgjørelse i saken da byfogdembetet gjorde en grundig vurdering av saken. Det kan se ut som om den skriftlige behandlingen i lagmannsretten ikke har fått frem realitetene og at lagmannsretten rett og slett ikke har forstått de faktiske forhold, sier styreleder Eirik Bergh i NPH.

Han understreker at han foreløpig ikke har hatt tid til å lese rettens begrunnelse for dommen. Investor Edvin Austbø eier to tredjedeler av aksjene i NPH, mens Bergh eier resten.

Vil gå etter Asprem

– I praksis så spiller ikke dette så mye rolle for oss siden det er så stor underdekning i Asprems selskap, sier Bergh og viser til at det uansett kan bli vanskelig for NPH å få igjen pengene Asprem skylder dem.

Han står fast på at Asprems disposisjoner bidro til å redusere verdien av det kravet NPH hadde mot NewAfrica og at NPH vil vurdere å gå etter Asprem personlig dersom han med overlegg forsøker å unndra verdier.

Er konflikten mellom NPH og New Africa personlig eller rent forretningsmessig?

– Saken ble brakt av NPH, og jeg har all grunn til å tro at den var rent forretningsmessig, sier Mads Asprem.

I sin anke skriver Asprem at han mener NPH har opptrådt illojalt og brutt vilkår i låneavtalen mellom de to selskapene. Han ønsker imidlertid ikke å utdype dette.

Store endringer i styret

Green Resources har stått på randen av konkurs siden 2016, og ledelsen har det siste året jobbet på spreng for å få på plass et salg av selskapet, eller en omfattende refinansiering.

I midten av juni ble det gjennomført en ekstraordinær generalforsamling der nesten hele styret ble byttet ut. Kun Asprem ble sittende igjen i styret. Styreleder Åge Korsvold og NPH-styreleder Eirik Bergh er blant dem som røk ut. Ny styreleder ble sørafrikaneren Chris Pienaar.

Det nye styret fikk 65 prosent av stemmene på generalforsamlingen, mens det gamle styret fikk 15 prosent.

– Støtten til det nye styret må ses på som et sterkt mandat fra aksjonærene om a komme frem til en finansieringsløsning for selskapet, sier Mads Asprem

– Jeg har ikke noen kommentar til valget av det nye styret, men jeg tror ikke at dette vil påvirke restruktureringsprosessen selskapet holder på med. Slik situasjonen er nå er det et veldig stort utfallsrom for selskapet, sier tidligere styremedlem Eirik Bergh.(Vilkår)

Eldar Sætre om fotball og investeringer i Brasil
Brasil har alltid vært et av Equinor-sjef Eldar Sætres favorittlag. DN har fulgt ham på kamp i Rio, byen der Equinor satser mer enn noen andre steder.
01:17
Publisert: