Torsdag presenteres ferske tall for utviklingen i styrehonorarer for norske børsnoterte og store statlige selskaper. De viser at styreledere og styremedlemmer får stadig bedre betalt, men langt fra nok mener generalsekretær Gro Brækken i Norsk instituttet for styremedlemmer.

Snitthonorar for en styreleder på Oslo Børs ligger nå rundt 550.000