– Dette er et dårlig signal for selskaper som statseide Statkraft og Statoil, hvor staten er dominerende eier.

Det sier Guttorm Schjelderup, professor ved Senter for Skatteforskning ved NHH i Bergen.

Både Statoil og Statkraft har fått varsel fra Sentralskattekontoret for storbedrifter om at de vil bli ilagt en skatteskjerpelse.