Han solgte bøker på døren da han gikk på gymnaset, var en kløpper i matte, med eller uten regnestav, er utdannet aktuar og siden fondsmegler og autorisert porteføljeforvalter, har programmert en HP-kalkulator til å beregne effektiv rente («jeg fant opp effektiv rente i Norge»), jobbet som megler, drevet med aksjer og obligasjoner, vært utplassert hos Lehman Brothers for å studere det amerikanske statsobligasjonsmarkedet og er, hvis man legger en drøss data på bordet, den som forvalter de beste norske aksjefondene.