Det lille meglerhuset Forum Securities opplevde en halvering av inntektene i fjor, og resultatet endte med nesten tre millioner i minus av samlede driftsinntekter på fire millioner kroner. Styret forklarer fjoråret med at det er brukt mye tid på omstrukturering for å kunne tilby flere tjenester, og det regner med økt omsetning og overskudd i 2017. 

Det ble i fjor gjort to runder med innhenting av kapital, og ytterligere en så langt i 2017, ifølge årsberetningen. Det vil bli gjort en eller flere runder senere i år, for å tilfredsstille meglerhusets kapitalkrav. Ved årsskiftet var egenkapitalen på om lag 1,1 millioner kroner.

Revisor bemerker i sin beretning at meglerhuset ved årsskiftet ikke tilfredsstilte kapitalkravet, noe som indikerer at «det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift».  

Forum-sjef Joachim R. Kristiansen og styreleder Johan Herman Wildenvey Michelet er de største eierne i Forum Securities. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.