Hansen & Dysvik har solgt artikler til hjemmet, og primært soverommet, med et stort utvalg av dyner, puter, laken og annet som skal gi deg en god natts søvn. Det har de gjort siden 1953. Kjeden er familieeid, og drives i dag av tredjegenerasjon med Monica Hansen (44) som daglig leder. De siste årene har vært spesielt utfordrende for selskapet.

– Resultatet for 2017 er selvsagt ikke tilfredsstillende. Men bak disse tallene skjuler det seg en lang og utfordrende prosess med nedleggelse og salg av ulønnsomme butikker. Vi har hatt en kraftig nedbemanning av ansatte, både i butikkleddet og på hovedkontoret. Både hovedkontoret og varelager er blitt flyttet, og vi har iverksatt en ny strategi for selskapet. Når vi ser at 2017 ga et stort løft sammenlignet med resultatene tidligere år ser vi positivt på utviklingen fremover, skriver Monica Hansen i en epost.

Snuoperasjon

Hun er barnebarnet til Kaare Hansen som sammen med Bjarne Dysvik startet opp kjeden for over 60 år siden. De ti siste årene har Hansen & Dysvik gått med millioner i underskudd. Det totale tapet er på 104 millioner kroner. Daglig leder Hansen, tror likevel ikke det er snakk om «kroken på døren» for selskapet.

– Det er absolutt et tøffere marked i detaljvarehandelen, men vi har stor tro på at vår evne til å snu oss raskt er en fordel i dette tøffe markedet. Vi mener at vi kan tilby et mer kundetilpasset varesortiment og kundeservice enn de store aktørene i markedet, sier Hansen.

– Dere har gått ti år i minus, hva er årsaken til det?

– Finanskrisen for 10 år siden rammet oss som mange andre, og vi har hatt en kontinuerlig snuoperasjon etter at mange av selskapets butikker mistet topplinje og ble ulønnsomme på lange og kostbare leiekontrakter, sier Hansen.

Takker de ansatte

Hun forteller at det totale tapet på 104 millioner kroner de siste ti årene har vært krevende.

– Det har vært en lang og utfordrende prosess der ansatte og ledelse har stått sammen og sikret god motivasjon og kontinuerlig god kundeservice. Vi er utrolig takknemlige for at vi har hatt mange ansatte med lang erfaring og stor lojalitet for sin arbeidsplass, som har stått på hver dag til tross for at hverdagen har vært tøff. Eiere har vist stor ansvarlighet og «stayerevne» og har gjort sitt ytterste for å sikre forutsigbarhet, sier Hansen.

I fjor ble omsetningen mer enn halvert, mens resultatet bedre seg, og resultatet endte så vidt i minus.

– Hva slags tiltak har dere satt i gang for å forbedre lønnsomheten?

– I dag er egen butikkdrift redusert til kun en fysisk butikk, og en nettbutikk. Franchise- og logistikkvirksomheten utvikles nå, og vi har et større fokus på dunprodukter som dyner og puter. Vi har et tett samarbeid med vår industrielle partner innen dunproduksjon som nå også er inne på eiersiden. En slank og effektiv organisasjon sikrer et lavt kostnadsnivå, forteller Hansen.

Egenkapitalen ble tapt i fjor etter å ha vært så vidt positiv året før. Revisor Deloitte påpeker i sin beretning at det er vesentlig usikkerhet om fortsatt drift. Selskapet har styrket egenkapitalen med 4,9 millioner kroner ved å konvertering av leverandørgjeld i april 2018.

– Hva har dere gjort for å bli kvitt leverandørgjelden?

– En stor del av leverandørgjelden er konvertert til egenkapital ved at industriell partner, som vi har hatt et tett samarbeid med over mange år, har valgt å satse sammen med øvrige eiere på den videre utviklingen av Hansen & Dysvik. Vi er meget tilfredse over dette tette samarbeidet som gir oss fordelen ved kort vei mellom en idé til ett nytt ferdig produkt, forklarer Hansen.

Samtidig har styret i selskapet iverksatt andre tiltak for å bedre lønnsomheten.

– Stort fokus på salgsfremmende tiltak samt kostnadsreduksjoner forventes å gi bedre resultater allerede på slutten av 2018, konstaterer styret i årsberetningen.

Salget til eksisterende kunder har økt, men ved utgangen av april gikk selskapet fremdeles i minus, med 3,3 millioner kroner.

– Styret har fått signaler om økonomisk støtte fra eierne når de viser frem handlingsplanen som gir forbedret lønnsomhet for året 2019, heter det.(Vilkår)

Denne låven ble bygget i 1936, men se hva den passer perfekt til i 2018.
03:25
Publisert: