– Vi regner at det blir en raskere bedring av økonomien gjennom 2021 enn vi trodde i fjor. Vi ser for oss at vi innen sommeren har vaksinert risikogruppene og en del av befolkningen for øvrig, så man i andre kvartal kan løfte på restriksjonene, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

I en fersk prognoserapport skriver Handelsbankens makroteam at utrullingen av koronavaksinen har forbedret de mer langsiktige utsiktene for økonomien. Samtidig skriver økonomene at det vil ta tid før den globale økonomien har hentet seg inn fullstendig.

Due-Andresen tror på et betydelig konsumdrevet oppsving i år.

– Det skyldes redusert usikkerhet i befolkningen, i tillegg til at norske husholdninger har mye oppsparte midler som vi regner med de vil få utløp for i 2021, sier hun.

Frykter treg vaksinering og mutantvirus

Kari Due-Andresen fra Handelsbanken tror økonomien vil havne på samme nivå som før krisen i løpet av året. Men arbeidsmarkedet tror hun ikke er tilbake til normalen før i løpet av neste år.

– Det koker ned til hvordan pandemien utvikler seg. Den har overrasket oss i negativ retning rundt årsskiftet, men vi tror vi vil få bedre tider i 2021, sier sjeføkonomen.

– Hva frykter dere kan påvirke den økonomiske utviklingen i negativ retning?

– At vaksineringen går tregere, enten her hjemme eller internasjonalt. Og at den nye smitten fra Storbritannia får fotfeste, og gjør det vanskelig å holde smitten nede slik at man må beholde restriksjonene lenger. Jeg tror vi kan regne med at restriksjonene vil være relativt strenge gjennom første kvartal, for å forhindre at den mer smittsomme varianten får skikkelig fotfeste – det vil være en god investering, sier Due-Andresen.

Mindre effekt på økonomien

Handelsbanken skriver i rapporten at økende smittetall og strengere smitteverntiltak som følge av dette har lagt en demper på den økonomiske aktiviteten på kort sikt.

Men utslagene har ikke blitt så ille som fryktet.

Det er tjenestesektoren som er blitt rammet, påpeker Due-Andresen.

– Men sektoren hadde allerede et lavere aktivitetsnivå, så fallhøyden var ikke like stor. Samtidig vet vi at internasjonal industri har vært ekstrem robust, og en del av det skyldes at verdikjedeforstyrrelsene vi hadde på vårparten ikke kom i andre smitterunde. Kina har greid å slå ned pandemien og få maskineriet i gang igjen, derfor har industrien i stor grad holdt det gående til tross for nye nedstenginger. Dermed har effekten på økonomien blitt mindre, sier Due-Andresen.

Ny renteprognose

I desember i fjor anslo DNB Markets at Norges Bank kunne komme med sin første renteøkning i mars 2022, mens Handelsbanken var tilbakeholdne med å komme med nye renteprognoser.

Nå tror også Handelsbanken at Norges Bank vil komme med første renteøkning fra mars 2022, med en ytterligere økning innen tredje kvartal 2022, etter at de oppmuntrende vaksinenyhetene har betydelig forbedret de økonomiske utsiktene. Dermed venter meglerhuset av styringsrenten ligger på 0,5 prosent ved utgangen av 2022.

SSB venter at renten gradvis settes opp allerede fra midten av 2021. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.