Gjennom en veldedig stiftelse har rederarving Thomas Wilhelmsen kontroll over kusinen Hannah Eshete Wilhelmsens private formue. Som styreleder i den veldedige Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse står rederarvingen i veien for kusinens tilgang til egne penger.

Konflikten mellom dem kommer frem i et varslingsbrev som er sendt til Stiftelsestilsynet av et tidligere styremedlem, Helen Juell, som er tante til både Thomas og Hannah Wilhelmsen.