Meierikonsernet Tine fikk et justert driftsresultat (ebitda) på 568 millioner kroner i fjerde kvartal 2017, ifølge selskapets kvartalsrapport. Det er en nedgang på 253 millioner kroner fra 821 millioner kroner i samme kvartal i 2016.

«Ikke fornøyd med utviklingen»

For fjoråret som helhet var tilsvarende resultat 2,6 milliarder kroner, ned fra 2,9 milliarder kroner i 2016.

Det endelige resultatet før skatt endte på 237 millioner kroner for kvartalet, mot 503 millioner kroner i fjerde kvartal 2016.

– Vi ikke fornøyd med utviklingen. Vi forsetter å gjennomføre forbedringer i alle deler av verdikjeden. Det er også avgjørende at Tine styrker forbrukerdialogen og blir flinkere til å respondere raskere på forbrukertrender, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en melding.

Reduserer kostnadene

Tine trekker i kvartalsrapporten frem at resultatet ble påvirket av noe svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet samt reduserte marginer internasjonalt.

Salget av ost og yoghurt har falt både i verdi og volum.

– Det er betydelig konkurranse innenfor yoghurtsegmentet, og her må Tine bare jobbe hardere for å komme opp med nye innovasjoner, sier Refsholt

Salgsinntektene for meierikonsernet i fjerde kvartal var 5,78 milliarder kroner, en vekst på 1,6 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016.

For å styrke konkurransekraften skal Tine redusere kostnadene med 450 millioner kroner innen starten på 2019. Tiltakene, hvor mange er iverksatt allerede, vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning, ifølge kvartalsrapporten.(Vilkår)