1200 norske investorer sprøytet inn nærmere 800 millioner kroner i tyske eiendomssyndikater gjennom andeler formidlet av bergensselskapet Optimum. Det endte med store tap.

I stedet for 12 prosent i årlig avkastning, som var det langsiktige avkastningsmålet som ble presentert i prospektet, tapte mange av dem opp til halve investeringen. Nå er det tid for oppvask rundt de to selskapene som går under navnet Optimum Eiendomsinvest Tyskland.

Før generalforsamlingen fredag er et aksjonæropprør i emning.

I de siste timene før generalforsamlingen var det iherdige forsøk fra en aksjonærgruppering i et forsøk på å sanke stemmer for en granskning av Optimums rolle. To av aksjonærene har varslet krav om tilbakebetaling av 55 millioner kroner i honorarer.

«Flau»

Jørn Ilje fra Nordfjord er en av dem som nå leder an i opprøret. Han kjøpte aksjer for 1,5 million i det fondet som tapte mest.

– Vi har tapt litt over halvparten. Som siviløkonom og jurist er jeg flau over det, sier Jørn Ilje.

Han mener fondet underinvesterte i forhold til investeringsplanen. Han viser til at investorene gikk inn med nærmere 800 millioner kroner i de to selskapene.

– Vi har blødd så det gyver.

Hans-Petter Angell konsernsjef i verdipapirforetaket Optimum i Bergen.
Hans-Petter Angell konsernsjef i verdipapirforetaket Optimum i Bergen. (Foto: Tommy Næss)

Klager på oppfølgingen

Kjell Holden (51) fra Fannrem i Sør-Trøndelag handlet andeler i det andre fondet, der tapene var litt mindre. Han investerte én million kroner og sitter igjen med 800.000 kroner.

– Jeg vet at mange stiller seg bak, slik at forslaget få en viss prosentvis oppslutning, sier Holden, som selv har sittet i avviklingsstyret som skal håndtere oppløsningen av fondet. Holden driver til daglig med eiendom.

Tapet er ikke større enn han kan leve med, men trønderen er likevel kritisk til oppfølgingen.

– Det er en del ting andelseierne ikke er fornøyd med. Dette handler ikke bare om dårlig avkastning, men måten ting er gjort på. Investeringene er mye mindre enn forutsatt, og oppfølgingen har ikke vært god nok.

Påstår avtalebrudd

Initiativtagerne til aksjonæropprøret skriver i et brev til medaksjonærene at fondet har forpliktet seg til en firedobling av investeringen. Aksjonærgrupperingen mener at det har skjedd et avtalebrudd og krever at Optimum må kutte i sine provisjoner.

Argumentasjonen tilbakevises av Hans-Petter Angell, som er toppsjef i Optimum. Han sier at de to bak aksjonæropprøret driver uansvarlig villedning.

– Noen slik avtale foreligger simpelthen ikke. Tvert imot følger det uttrykkelig av dokumentasjonen at det ikke foreligger noen slik avtale, påpeker Angell til aksjonærene.

Var bare distributør

– Det har kommet påstander om honorar som ikke kan underbygges med fakta, utdyper Angell til DN.

Han tilbakeviser at Optimum har tatt for høye honorarer.

– Honorarene er 100 prosent i tråd med avtaleverk og prospekt. Vi har ikke tatt honorarer utover det. Av prospektet fremgår det klart hva Optimum har krav på.

Optimum-sjefen påpeker at selskapet ikke har fått noe formelt krav.

Angell fastholder at Optimum bare var en distributør og ikke har ansvar for feil hos produktleverandør eller forvalter.

– Vi er ikke glad for at dette fondet har påført kundene tap, slik mange opplevde etter at dette fondet ble opprettet for 10–11 år siden. Forvalteren valgte feil investeringsstrategi. Vi har ikke hatt noen påvirkning på forvaltningen, men det har selvsagt vært belastende for våre ansatte og de 1200 kundene som tapte penger, sier Angell.

I prospektet ble det nevnt 12 prosent årlig avkastning, men Angell påpeker at risikoen ble kommunisert.

– Det ble sagt at målsetningen var 12 prosent i året, men prospektet tok forbehold om avvik i begge retninger og at det er stor risiko med å sette en bestemt avkastning.

Eiendomsmarkedet i en rekke tyske byer utviklet seg svakere enn ventet.

– I et godt eiendomsmarked er det mulig å oppnå en slik avkastning, med 75 prosent belåning.

Beskyldt for illojalitet

De to selskapene Optimum Eiendomsinvest Tyskland I og II hadde på et tidspunkt i 2010 mer enn 600 millioner i innskutt egenkapital. I løpet av sin vel ti år lange levetid har selskapene bokført samlede underskudd på 190 millioner før de nå blir avviklet.

Advokat Gunnar Aardal er innsatt som leder for avviklingsstyret i de to selskapene. 

Han blir beskyldt av to av aksjonærens representanter i styret for å være illojal. Bakgrunnen var måten han formulerte seg på i et utkast til brev til aksjonærene. Her advarte Aardal mot kostnadene aksjonærene kan pådra seg ved å forfølge kravet.

– Jeg føler meg forpliktet til å opplyse om konsekvensene og har skrevet noen ord om det. Dette tok en aksjonærgruppering ille opp og tolket som et partsinnlegg.

Han vet ikke hvor stor støtte initiativet har blant aksjonærene.

– Jeg har på det nåværende tidspunkt ikke noen spesiell formening om innholdet i kravene. Jeg er opptatt av hvordan dette selskapet skal forholde seg til misnøyen blant aksjonærene og har forsøkt å legge til rette for forsvarlig saksbehandling.

Aardal er beskyldt for illojalitet av aksjonærgrupperingen på grunn av styreverv han har i andre selskaper.

– Har du tette bånd til sentrale personer Optimum?

– Nei. Jeg sitter i noen styrer, men jeg har på ingen måte noen forpliktelser til sentrale personer i Optimum.

Aardal får støtte av Optimum-sjef Angell som ikke kan se at lederen for avviklingsstyret har opptrådt partisk.

– Gunnar Aardal er en flink advokat og en nøytral styreleder. Han har ikke vært engasjert av Optimum, utelukkende av fondene, påpeker Angell.(Vilkår)