Forvalter Harald James Otterhaug i Oslo Asset Management har de siste to årene tjent rundt 62 millioner kroner i sitt private selskap HJO Invest.

Otterhaug forvalter hedgefondet AAM Absolute Return Fund, og har i flere år levert solid avkastning for fondets investorer.

I 2017 måtte imidlertid fondet se seg grundig slått av Oslo Børs og de fleste andre verdensbørser. Mens hovedindeksen i Oslo steg over 33 prosent i løpet av fjoråret ga Otterhaugs AAM-fond 3,4 prosent i avkastning.

Dette bidrar også til en resultatsvekkelse i Otterhaugs private investeringsselskap HJO Invest as. Resultat før skatt faller fra 40,5 millioner kroner i 2016 til 21,4 millioner kroner i 2017.

Otterhaug ønsker ikke å kommentere resultatene i sitt private selskap.

Tar én million i utbytte

Av resultatet på drøyt 21 millioner kroner i 2017 tar Otterhaug et utbytte på én million kroner, mens resten overføres til egenkapitalen i selskapet. Ved utgangen av fjoråret hadde HJO Invest en totalkapital på 70,6 millioner kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde over 69,4 millioner.

Otterhaug eier alle aksjene i HJO Invest som igjen eier 68 prosent av selskapet Xania as. Sistnevnte er eierselskapet bak forvaltningskonsernet Oslo Asset Management.

Tallene konsolideres i et konsernregnskap i årsrapporten til HJO Invest. Her går det frem at konsernet i 2017 oppnådde et resultat før skatt på 31,2 millioner kroner, ned fra 64,7 millioner kroner året før.

Unngår utbytteaksjer

Hittil i 2018 har hedgefondet AAM Absolute Return Fund leverte langt bedre avkastning. I årets fire første måneder var avkastningen på 18,7 prosent. I den samme perioden har Oslo Børs Hovedindeks steget rundt 5,6 prosent.

Fondet er et long/short-fond, noe som betyr at det kan innkassere gevinst både når aksjer stiger og faller.

I et intervju med DN i februar pekte Otterhaug ut utbytteaksjer som gode kandidater for shorting, det vil si å satse på et kursfall.

Den strategien har Otterhaug holdt fast ved i flere år, og bidro til at fondet i 2014 gikk på en solid smell. Det påfølgende året knallet imidlertid Otterhaug og de andre forvalterne til med en avkastning på 58 prosent etter forvaltningshonorarer. (Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: