Harald Moræus-Hanssen (53) er en av Norges største privatinvestorer etter å ha bygget opp en milliardformue gjennom investeringer på børser i Norge og ute. Nå har han satt mesteparten av formuen i banken. 

– Jeg har nesten alt i cash. Det har ikke vært lurt, det må jeg innrømme, sier Moræus-Hanssen. 

Hans heleide investeringsselskap Uthalden fikk en kraftig barbering av resultatet i fjor.