Tidlig mandag steg prisen på nordsjøolje til over 70 dollar fatet. Den falt så litt tilbake, men det er like fullt over tre år siden oljeprisen var like høy som nå.

DNBs konserndirektør Harald Serck-Hanssen (52), som har ansvaret for bankens største bedriftskunder, har merket et viktig stemningsskifte hos toppledelsen i mange av selskapene på Oslo Børs. Det knyttes spesielt til oppturen i oljeprisen.

Mange av bedriftene blir påvirket direkte eller indirekte av aktivitetsnivået offshore.

– Mange av bedriftene forteller om et høyere aktivitetsnivå og planer for nyansettelser. Det at oljeprisen har passert 70 dollar fatet, har skapt utrolig optimisme for industrien, sier Serck-Hanssen.

Mer innen oljeservice

Vendepunktet kom allerede i fjor høst.

I oktober passerte oljeprisen 60 dollar fatet, og oppgangen har hatt betydning for investeringsplanene hos oljeselskaper og leverandørene langs kysten.

– Vi har merket en gradvis gjeninnhenting for olje og oljeservice det siste året, og det akselererte i høst. Vi ser at planlagte investeringer i Nordsjøen tar seg opp og at norske bedrifters virksomhet internasjonalt øker. Oljeselskapenes letebudsjetter er oppjustert, og det betyr at leverandørene får mer å gjøre, sier Serck-Hanssen.

DNB Markets tror investeringene på norsk sokkel vil øke i år, etter flere års fall. For eksempel har selskaper innen brønnteknologi og dypvannsinstallasjoner fått flere oppdrag. Inntil videre er det fortsatt et historisk krevende marked for rigg og oljeserviceskip.

Fredag hentet Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions ny gjeldsfinansiering på 1,5 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. I fjerde kvartal 2017 meldte selskapet største ordreinngang siden midten av 2014.

Aker-sjef Øyvind Eriksen (til venstre) henter ny finansiering. I bakgrunnen kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.
Aker-sjef Øyvind Eriksen (til venstre) henter ny finansiering. I bakgrunnen kommunikasjonsdirektør Atle Kigen. (Foto: Gunnar Lier)

Mandag ble det kjent at også holdingselskapet Aker vil hente ny finansiering i det samme gjeldsmarkedet. Akers aksjekurs har steget 36 prosent på ett år.

– Investorene viser stor interesse for oljesektoren. Vi sjekker markedet for å hente obligasjonsgjeld, dels for å refinansiere og dels for å sikre en stor investeringskapasitet. Vi ser store muligheter, sier Akers kommunikasjonsdirektør, Atle Kigen.

DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus sa mandag at han ikke tror oljepris rundt 70 dollar fatet er varig.

– Nå har oljeprisen steget litt vel mye. Tiden er nok moden for en korreksjon ned på rundt fire–fem dollar, sa Kjus.

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus tror oljeprisen faller til 60 dollar fatet.
Oljeanalytiker Torbjørn Kjus tror oljeprisen faller til 60 dollar fatet. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Hans prisanslag for utgangen av 2018 er på 60 dollar fatet.

Ønsker mer industri

Tirsdag samler DNB noen av Norges største bedrifter til en industrikonferanse i Bjørvika i Oslo. Serck-Hanssen sier at det er rom for å låne ut mer til industriselskaper i Norge og utlandet, også noen av oljeservicesektorene.

Det skyldes positive utsikter i norsk næringsliv.

  • Historisk lave renter, svak kronekurs og lav reallønnsvekst har økt konkurranseevnen til norske bedrifter.
  • Industriproduksjonen i Norge har vist økt aktivitet siste 12 måneder.
  • Veksten i brutto nasjonalprodukt (bnp) i Norge, EU og USA er i ferd med å ta seg opp. Det er en ny utvikling etter flere nedjusteringer fra blant annet Det internasjonale pengefondet siste år.

– Vi har rom for å låne ut mer til industrien og merker økt etterspørsel etter finansiering fra særlig mellomstore bedrifter. Mange av bedriftene har også veldig god tilgang på obligasjonsgjeld, og det markedet er fortsatt brennhett, sier Serck-Hanssen.

DNB varslet i høst at utlånsvolumet til storkundene samlet skal holdes uendret fremover. Norges største bank har gradvis redusert utlån til shipping og olje de siste årene, og åpner samtidig for å øke utlån innen industri, helse og teknologi. Et satsingsområde det siste året har vært nye bedriftskunder i Sverige.

Tror ikke på børskrakk

Børsmarkedet i Norge og utlandet har steget jevnt i to år, og flere eksperter peker på faren for børskrakk og høyt prisede aksjer. DNB er ikke bekymret på vegne av bedriftsmarkedet.

– Markedsforholdene er gode, og det er svært god tilgang på kapital. Det er ingen tegn til et bredt fall på børsene. Investorene er blitt vant til å akseptere lavere avkastning, fordi rentene er historisk lave og det finnes færre alternative investeringer, sier Serck-Hanssen.

Investor Peter Warren advarte sist uke om at boomen i kryptovaluta kan kollapse og uroen spre seg til aksjer. Serck-Hanssen sammenligner utestående verdi i drøyt 1000 ulike kryptovalutaer med en annen del av økonomien.

– Verdiene er omtrent lik kontantbeholdningen til it-giganten Apple på rundt 270 milliarder dollar. Derfor tror jeg ikke kryptovalutaer er nok til å velte aksjemarkedet, sier han.

Tirsdag skal DNB bruke tid på å forklare hvordan banken måler risiko annerledes enn før. Det handler særlig om økt geopolitisk risiko mens USA spiller en mindre rolle internasjonalt, og teknologisk risiko som følge av rask utvikling.(Vilkår)

Disse kan bli Venstres nye statsråder
Denne uken er det meldt snø i Oslo, og tre -fire nye statsråder, sier politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim.
03:06
Publisert: