I takt med krisen i oljesektoren og strengere kapitalkrav for bankene har DNB dratt i bremsen i bedriftsmarkedet. Siden midten av 2015 er DNBs utlån til store bedrifter blitt kuttet med 75 milliarder kroner, tilsvarende 13 prosent av utlånsboken i denne delen av markedet.

– Kuttene har kommet særlig innen olje og gass, men også i shipping og eiendom. Nå skal vi ikke lenger redusere utlånene, men ha en flat utvikling eller vokse forsiktig, sier Harald Serck-Hanssen, leder for storkundeområdet i DNB.