Dagen etter at Tore Sviland gikk av som styremedlem i Harmonychain, melder selskapet at også finansprofessor Thore Johnsen fratrer som styremedlem med umiddelbar virkning. Selskapet skal ha fått fratredelseserklæringen fra Johnsen fredag.

Johnsen eier Harmonychain-aksjer for litt under én million kroner, og er også professor emeritus i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH). Selskapet verdsettes til 125 millioner kroner, etter et fall på 60 prosent fra kurstoppen i 2021.

– Selskapet finner det sterkt beklagelig, men takker Thore Johnsen for hans tjeneste og bidrag til selskapet som styremedlem, skriver Harmonychain.

Harmonychains forretningsidé er å utvikle en databrikke som skal utvinne kryptovalutaene Dogecoin og Litecoin på en mer effektiv måte enn dagens teknologi, har DN tidligere fått opplyst. Selskapet har imidlertid slitt med brutte avtaler og store forsinkelser.

Det har ikke lyktes DN å få en kommentar fra Johnsen fredag ettermiddag.

Styreleder Bjørn Zachrisson vil ikke kommentere avgangen utover det som fremkommer i børsmeldingen, skriver han i en sms.

– Ikke tilstrekkelig

I forbindelse med Johnsens fratredelse opplyser selskapet at det «per tid ikke har tilstrekkelige finanser» til å starte produksjon av en type minere selv dersom selskapets prototyp skulle vise seg å fungere i andre kvartal.

Harmonychain estimerer at det har 53,5 millioner kroner i frie og ubundne midler. Samtidig estimerer det et investeringsbehov på 60–80 millioner kroner før masseproduksjon kan påstartes.

– En emisjon i selskapet antas nå vanskeligere å få til, skriver selskapet.

Den 26. januar sendte Harmonychain ut en børsmelding om at det var fremsatt krav om å velge nytt styre fra selskapene Prozium og Blipit, som er eid av henholdsvis teknologidirektør Christian Rustad og finansdirektør Benjamin Miklozek.

Bakgrunnen var at forslaget om å bevilge 16 millioner kroner til det heleide datterselskapet Lokotech før prototypen var ferdig testet ble stemt ned av styret, der syv av ni medlemmer sa nei.

Lokotech skal stå for produksjonen av den sagnomsuste kryptobrikken. Denne databrikken skal være hjernen i hva konsernsjef Ola Stene-Johansen tidligere har kalt «markedets beste, mest effektive scrypt miner».

Harmonychain så seg denne uken nødt til å sende ut ikke bare én, men to børsmeldinger for å korrigere innhold i den opprinnelige meldingen, blant annet hvor stor eierandel opprørerne faktisk har. Til sammen eier Rustad og Miklozec nær 30 prosent av selskapet, men var i den andre børsmeldingen oppført med nær 40 prosent.

I siste børsmelding ble det opplyst at det vil kalles inn til ekstraordinær generalforsamling, som vil avholdes senest 26. februar.

«Helt urealistiske»

Det har lenge vært konflikt innad i Harmonychain. I fjor sommer ble det kjent at Rustads Prozium hadde sendt inn forliksklage til Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum. I en epost til DN opplyser Oslo politidistrikt at saken var berammet til 30. januar.

I forliksklagen var det nedlagt påstand om at generalforsamlingen i Harmonychain sitt vedtak i punkt åtte i generalforsamlingsprotokollen er ugyldig.

Dette punktet omhandler en omstridt opsjonspakke der styremedlemmer og ledende ansatte – og særlig styreleder Bjørn Zachrisson – blir tildelt et stort antall opsjoner. Teknologidirektør Christian Rustad har tidligere reagert sterkt på opsjonspakken i Finansavisen.

I innkallingen til generalforsamlingen gjorde Harmonychain nemlig et nummer ut av at Rustad – som den eneste av selskapets ledende ansatte eller styremedlemmer – har en «spesial bonusavtale».

«Ingen andre ledende ansatte eller styremedlemmer har bonusavtale i dag. For at også de andre i selskapet skal være insentivert til å yte sitt beste for selskapet i 2022 samt av hensyn til behovet for å rekruttere og binde flere ledende personer enn tidligere samt for å ha fleksibilitet i forhold til eksterne rådgivere, investorer og evt. nye ansatte, ønsker styret å etablere en ny ordning der det tildeles tegningsretter», het det i innkallingen.

Den nevnte bonusavtalen innebærer en utbetaling på ti millioner kroner til Rustad dersom selskapet i 2022 får et overskudd på hundre millioner kroner og en omsetning på fem hundre millioner kroner. I første halvår i fjor fikk selskapet inntekter på 208.000 kroner og et underskudd på 14 millioner kroner.

Rustad har selv kalt målene «helt urealistiske» i Finansavisen.

– Du kan jo selv tenke deg hvorfor styreleder velger å omtale min gamle bonusavtale før og etter hans egen opsjonspakke i innkallingen til generalforsamling, sa Rustad til Finansavisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.