- Det tar lengre tid for markedet å snu enn vi hadde håpet.

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Farstad samlet fredag morgen investorer og analytikere til rederiets tredjekvartalspresentasjon i Norges rederiforbunds lokaler i Oslo. Under blikket fra 40 portretterte rederipresidenter langs veggene hadde han få kortsiktige lyspunkter å melde om.