Laco as, som eies av Møgster-familien, fikk i fjor et resultat før skatt på 912 millioner kroner. Det går frem av konsernets ferske årsrapport.

Fjoråret ble dermed en betydelig bedring etter 2019. Da måtte konsernet bokføre et underskudd på 2,6 milliarder kroner før skatt, et tap som var sterkt preget av store nedskrivninger i offshorerederiet Dof.

I fjor gikk det imidlertid langt bedre for Møgster-familiens Laco, der Helge Møgster er styreleder.

«Styret er tilfreds med resultatutviklingen hensyntatt den krevende situasjonen porteføljeselskapene har måttet håndtere gjennom pandemien. Pandemien har skapt vanskelige rammevilkår for store deler av verdikjedene gjennom brorparten av 2020», skriver styret i årsberetningen.

Inntektene for konsernet endte i fjor på rett over 23 milliarder kroner, en nedgang på vel en milliard fra året før.

Sjømat og offshore

Laco as er altså der Møgster-familien har samlet sitt eierskap i både noterte og unoterte selskaper. Den største eierposten utgjør i dag rett over halvparten av aksjene i sjømatselskapet Austevoll Seafood, som er notert på Oslo Børs. Selskapet er verdsatt til 22,8 milliarder kroner.

Møgster-familien er storeier i offshorerederiet Dof, som også er notert på Oslo Børs, gjennom Møgster Mohn Offshore as (MMO). MMO er selskapet som Møgster eide sammen med investor Frederik W. Mohn, og der de sammen eide rett over halvparten av aksjene i Dof. I slutten av september i fjor ble MMO imidlertid fisjonert, noe som innebar at rundt 51 millioner Dof-aksjer som opprinnelig var eid felles av Mohn og Møgster gjennom MMO, ble overført til Mohns Perestroika Industri.

Det skjedde etter at det i mai i fjor ble klart at Mohn og Møgster avsluttet det mangeårige samarbeidet. I dag eier Møgster rett over 32 prosent av aksjene i Dof gjennom MMO, der Laco fortsatt er største eier. Frederik W. Mohn har på sin side solgt seg kraftig ned i Dof siden fisjonen i MMO.

I Lacos 2020-regnskap konstaterer konsernet at omsetningen falt noe i 2020 sammenlignet med året før, men at aktivitetsnivået tok seg opp mot slutten av fjoråret.

«Konsernets investeringer innenfor sjømat viser en god verdimessig utvikling og har en god, underliggende, operasjonell utvikling. Den viktige enheten Austral i Peru viste til tross for svært krevende konsekvenser knyttet til pandemien, en god utvikling».

Trekker man fra fjorårets skattekostnad, samt kostnadene knyttet til avhendingen av Dof, ender det ordinære årsresultatet på 203 millioner kroner.

150 mill. i utbytte

Møgster-familien kontrollerer i tillegg rett over 50 prosent av oppdretteren Lerøy Seafood Group, som også er notert på Oslo Børs.

«Konsernets aktivitet innenfor havbruk har hatt et nytt godt år med svært gode markedsforhold og opplever vedvarende god etterspørsel etter produktene», skriver styret i årsberetningen.

Samtidig omtales de store tapene innen offshore de siste årene.

«Markedsutviklingen innen offshore, med tilhørende store tap, de seneste årene understreker kompleksiteten og risikoen i det å være investert i kapitalsensitive, sykliske næringer», heter det i beretningen.

Av regnskapet går det videre frem at det i fjor ble utbetalt 150 millioner kroner i utbytte, nøyaktig det samme som året før.

Ved utgangen av fjoråret var konsernets egenkapital på 22,9 milliarder kroner, en liten nedgang fra året før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.