Borgarting lagmannsrett har onsdag frifunnet Hexagon-sjefen Ola Rollén for påstand om innsidehandel.

Rollén ble frifunnet også i tingretten i januar i 2018, men Økokrim anket saken.

Bakgrunnen for saken er at Rollén høsten 2015 forhandlet med Next Biometrics Group om en rettet emisjon til betydelig overkurs, og at Rollén kjøpte aksjer i Next til markedspris kort tid før emisjonsavtalen ble undertegnet.

Samme dag skjøt aksjen i været med hele 83 prosent.

Vurderer å anke på nytt

Lagmannsretten har kommet frem til at Rollén ikke hadde misbrukt innsideinformasjon ved aksjekjøpene i markedet.

– Den eneste informasjonen som lagmannsretten mente var kurssensitiv, var Rolléns egne planer og beslutninger om å investere i Next, og lagmannsretten konstaterte videre at det ikke utgjorde markedsmisbruk for Rollén å handle med kunnskap om sine egne planer og beslutninger, sier advokat Christian B. Hjort i en pressemelding.

Hjort legger til at saken har vært en stor personlig belastning for Rollén, og at han håper dette er punktum i saken.

Nå skal Økokrim vurdere om de skal anke saken for andre gang.

– Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

Rollen hadde rolle som «bjellesau»

Økokrim startet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group asa.

Ifølge Oslo tingrett må den kraftige kursoppgangen 9. oktober 2015 antas å ha medvirket til at Økokrim tok ut tiltale.

Lagmannsretten mener det er hevet over enhver rimelig tvil at Rollén mente emisjonen med Next mest sannsynlig ville gå i boks da han kjøpte aksjene. Retten mener også at Rolléns kunnskap om prosessen var god nok til å trekke en slutning om mulig påvirkning av aksjekursen.

Retten mener at Rolléns rolle som «bjellesau» i markedet, kan ha bidratt til børsoppgang 9. oktober, men at emisjonen likevel må ha vært en sentral årsak til aksjeoppgangen.

Ikke misbrukt innsideinformasjon

«Spørsmålet er så om Rollén har misbrukt innsideinformasjonen ved kjøpene av Next-aksjer på Oslo Børs», skriver lagmannsretten i dommen.

Og det er her Borgarting er uenig med Økokrim.

Loven sier nemlig at ikke all bruk av innsideinformasjon er straffbar, kun «misbruk». Misbruk omfatter handlinger som gir innsideren en urimelig fordel, heter det i dommen.

Borgarting mener det er klart at Rolléns kunnskap om emisjonen var den del av grunnen til at han kjøpte Next-aksjene før emisjonen ble gjennomført.

Samtidig er det et unntak for loven om misbruk, og den gjelder ved kunnskap om egne planer og investeringsbeslutninger.

Et flertall på seks av syv dommere i Borgarting lagmannsrett er enig med forsvarerne om at vilkåret om misbruk ikke er oppfylt.

Retten mener at den informasjonen som kurssensitiv, var utelukkende Rolléns plan om å tilby overkurs for aksjene i emisjonen. Dette inngikk i Rolléns egne investeringsplaner, noe som ikke kunne hindre han fra å kjøpe aksjer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.