2017 var et år med gode investeringsmuligheter, ifølge HitecVision, som investerte for mer enn 17 milliarder kroner i fjor.

Selskapet, som med base i Stavanger har bygget opp Norges største familie av oppkjøpsfond, var ved årsskiftet rådgiver for fem fond med til sammen rundt 44 milliarder kroner i forvaltningskapital. Alle fondene hadde positiv verdiutvikling i fjor.

Det var særlig innen området der oljeselskaper inngår, selskapet investerte i fjor, der HitecVision kunne utnytte markedsnedgangen.

«Markedsforholdene i oljebransjen har i 2017 vært i bedring. Bransjen har de siste årene gjennomgått en dyptgripende rasjonalisering, samtidig som økende oljepriser har bidratt til bedre inntjening for oljeselskapene», skriver styret i sin årsrapport.

«Det igangsettes dermed flere prosjekter, noe som på sikt gir positive ringvirkninger for oljeserviceindustrien».

Meldingene om nye HitecVision-kjøp tikker inn med jevne mellomrom. Og kjøpene har fortsatt inn i 2018.

  • I begynnelsen av mars kjøpte et HitecVision-fond forsyningsbasen på Mongstad for rundt fire milliarder kroner.
  • Nesten samtidig ble det kjent at HitecVision-eide Riserquip kjøpte familiebedriften Karsten Moholt as.
  • HitecVision-eide Capeomega var oljeselskapet som gjorde flest transaksjoner av alle på norsk sokkel i fjor.

HitecVision tjener sine penger på rådgivningshonorarer, samt ved realisering av investeringer. Selskapet mottok ikke realisasjonsproveny av betydning i fjor. Det ligger heller ikke an til store salg med det første.

«Det forventes få realisasjoner av porteføljeselskaper inntil markedsutviklingen er ytterligere bedret. Klimaet for investeringer forventes fortsatt godt», skriver HitecVision-styret.

Fondsrådgivningsselskapet ledes av Ole Ertvaag, som fikk utbetalt 8,1 millioner kroner i lønn i fjor.(Vilkår)

Norwegian kraftig opp på klassisk short-skvis
DNs børskommentator forklarer den kraftige oppgangen i Norwegian-aksjen
00:48
Publisert: