– Jeg er vokst opp i London, men født i Stavanger. Stavanger er fremdeles min hjemby.

Anna Margaret Smedvig (34), en av Norges rikeste kvinner, opptrådte for første gang offentlig da hun åpnet leilighetshotellet Ydalir like ved Universitetet i Stavanger tirsdag ettermiddag. Ydalir er ifølge norrøn mytologi bostedet til guden Ull. Det nye leilighetshotellet er en gave fra Smedvig-familien til universitetet i hjembyen. 100 millioner kroner har det kostet å bygge hotellet.

– Det er en stor glede å gi noe tilbake til byen, sa Smedvig.

Anna Margaret Smedvig (34) åpnet første campushotell på Ullandhaug i Stavanger. Det er en gave fra Smedvig-familien til Universitetet i Stavanger.
Anna Margaret Smedvig (34) åpnet første campushotell på Ullandhaug i Stavanger. Det er en gave fra Smedvig-familien til Universitetet i Stavanger. (Foto: Marie von Krogh)

På universitetsområdet på Ullandhaug var Anna Margaret Smedvig sammen med sin kusine Julia Smedvig Hagland og Smedvig Haglands mor Hjørdis Kluge Smedvig. Smedvig Hagland er aktiv i en rekke styrer i Smedvig-selskaper, men arbeider utenfor Smedvig-systemet. Det er meningen at Smedvig Hagland i fremtiden skal styre milliardformuen til Smedvig-familien sammen med Anna Margaret Smedvig.

Vil fortsatt satse i hjembyen

– Vi har satset og fått det til, sa en offensiv Anna Margaret Smedvig da hun åpnet hotellet.

Overfor Dagens Næringsliv sier hun at hun aldri har vært i tvil om at hun en dag skal styre familiens milliardformue.

– Jeg har alltid visst at jeg skulle gjøre dette. Jeg er enebarn. Min far har fortalt mye om det gjennom oppveksten. Vi snakket mye om dette rundt middagsbordet, sier hun.

– Du kunne ikke fått andre til å forvalte det for deg?

– Nei egentlig ikke. Jeg tror at en må være virkelig aktiv eier. En må ha kontroll over investeringene selv.

Ifjor sommer ble det kjent at Anna Margaret Smedvig hadde tatt kontrollen over Smedvig-familiens formue som er anslått til 11,4 milliarder kroner.
Ifjor sommer ble det kjent at Anna Margaret Smedvig hadde tatt kontrollen over Smedvig-familiens formue som er anslått til 11,4 milliarder kroner. (Foto: Marie von Krogh)

Teknologiinteressert

Det var i fjor sommer det ble kjent at Anna Margaret Smedvig hadde tatt kontrollen over Smedvig-familiens formue som er anslått til 11,4 milliarder kroner. Hun tok over etter sin far Peter T. Smedvig. Anna Margaret Smedvig er gift og bor med sin mann i London. Hun er norsk statsborger.

– Selv om vi er globale, vil vi fremdeles involvere oss i eiendom og forretningsutvikling lokalt, forsikrer Smedvig på klingende Stavanger-dialekt.

Hun ser ingen grunn til å satse mindre på Stavanger og Norge fremover selv om hun er annen generasjon i London.

Personlig er hun svært interessert i teknologinvesteringer og peker også på eiendom som svært interessant. Blant annet er Smedvig-familien nå engasjert i en stor boligutvikling i Maidenhead vest for London.

Det er gjennom eierskapet til 78 prosent av familieformuen Anna Margaret Smedvig er en av Norges rikeste kvinner. Resten av familieformuen eies av Peter T. Smedvigs søster Hjørdis Kluge Smedvig og hennes datter Julia Smedvig Hagland. Petter Smedvig Hagland, Julia Smedvig Haglands bror, er tidligere kjøpt ut av familieselskapene. Han sitter nå i Stavanger tingrett og forsvarer seg mot et søksmål på 130 millioner kroner fra investoren Alfred Ydstebø. I retten har Smedvig Hagland fortalt at han ble løst ut av Smedvig-familiens selskaper etter uenigheter.

«Ekstremt utfordrende»

Anna Margaret Smedvig har i flere år arbeidet ved familiens kontorer i Ryger House like ved Ritz Hotel i Mayfair i London. Hun er økonomiutdannet ved Edinburgh University.

I et sjeldent intervju med Dagens Næringsliv i november 2015 i forbindelse med familiens 100-årsjubileum som stor næringslivsaktør i Stavanger, ga Peter T. Smedvig uttrykk for at det var vanskelig å holde på milliardverdier gjennom generasjoner.

– Det er vanskelig å tjene store penger. Det er enda mer utfordrende ikke å tape store penger, og det er ekstremt utfordrende å holde på store penger gjennom generasjoner, sa Peter T. Smedvig.

Anna Margaret Smedvig har bodd nesten hele sitt liv i London. Hun flyttet sammen med moren Esther Smedvig og faren Peter T. Smedvig til London tidlig på 1990-tallet. Familien har likevel hatt en tung tilstedeværelse i hjembyen, blant annet gjennom store eiendomsinvesteringer.

– Jeg er her månedlig, sier Anna Margaret Smedvig.

I Stavanger har familien i generasjoner spilt en fremtredende rolle, først Peder Smedvig, deretter Torolf Smedvig og frem til nylig Peter T. Smedvig.

Peter T. Smedvig har nå trukket seg tilbake etter over 40 år som investor og næringslivsleder.

Peter T. Smedvig.
Peter T. Smedvig. (Foto: Jeff Gilbert)

Milliardformue

Smedvig-familiens selskaper har ennå ikke avlagt regnskaper for fjoråret. Men i fjor sommer ble den verdijusterte egenkapitalen i de norske og utenlandske selskapene som nå kontrolleres av Anna Margaret Smedvig oppgitt til 11,4 milliarder kroner. Omkring 6,3 milliarder kroner var eid gjennom det norske selskapet Smedvig as, mens resten var kontrollert gjennom ulike utenlandske selskapskonstruksjoner.

Den store resultatnedgangen fra 2015 til 2016 skyldes realiserte investeringer innen private equity i 2015.

Solgte til Fredriksen

I Norge er Smedvig-familien mest kjent for riggvirksomheten som John Fredriksen kjøpte i januar 2006. Smedvig ble senere til Seadrill, og vokste til å bli verdens største riggselskap, før oljeprisen sendte selskapet inn i store finansielle problemer.

Smedvig-familiens verdier er i dag spredt på en rekke investeringer. I dag er verdiene fordelt med rundt 20 prosent i eiendom, 30 prosent i private equity og venturekapital og resten i aksjer, kontanter og ulike andre investeringer.

I Norge er det meste av verdier bundet i eiendom. Markedsverdien av den samlede eiendomsporteføljen er, ifølge Torland, rundt fire milliarder kroner. Brorparten av eiendomsporteføljen er i Stavanger-området, men familien har også betydelige investeringer i Lillehammer-området.

Av andre norske investeringer er datasenterselskapet Green Mountain og navigasjonsselskapet Navtor. Store verdier i Smedvig-systemet er investert i ulike internasjonale fondsstrukturer som private equity og hedgefond.(Vilkår)

Elbåtene kommer
Se noen av elbåtene som viser frem på båtmessen «Sjøen for alle» i år.
01:58
Publisert: