Fra sin base i Bergen har Sparebanken Vest-sjef Jan Erik Kjerpeseth kunnet følge oljenedturen på nært hold. Nå er han mindre nervøs enn på lenge. 

– Vi guider ned tapsforventningene. I forrige kvartal senket vi forventningene til 150–175 millioner i tap i år. Nå sier vi at tapene blir under 150 millioner kroner i år. Tapsbildet er fordelaktig. Det ligger under historisk snitt nå, sier Kjerpeseth. 

Med færre arbeidsledige og bedre resultater i bedriftene faller risikoen for mislighold av lån. 

– Når det gjelder arbeidsledigheten skjedde det mye i andre kvartal. Utviklingen er gunstig i Hordaland og Rogaland, med 3000 færre ledige siden nyttår, sier han. 

Turismen vokser

Selv om oljebransjen fortsatt sliter med lav oljepris, har aktørene langt på vei tilpasset kostnadsnivået deretter. Andre bransjer som fisk og turisme er i upåklagelig form vestpå. 

– Reiseliv går veldig bra. Det er en enorm vekst der. Jeg er også styreleder i Bergen og Omland havnevesen. Det er en enorm forventning fremover til oppgang i turisme Vestlandet. Vi tror det vil komme en dobling i etterspørselen etter cruiseanløp i løpet av de neste 13 årene.

Det skaper marked for alle mulige nye turisttilbud langs kysten, som for eksempel den nye gondolbanen sparebanken har vært med på å finansiere i Olden. 

– Loen Skylift er et fantastisk initiativ. Vi ser at det gjøres veldig mye spennende innen turisme. Utfordringen er å tjene penger på cruiseturistene, og balansere dette opp mot bærekraftig utvikling., sier Kjerpeseth. 

Bedret konkurranseevne

Han er også opptatt av norske banker etter hvert har økt egenkapitalen i henhold til strenge norske myndighetskrav. Nå som oppbyggingsfasen er over, er ikke lenger konkurranseulempen overfor utenlandske banker like stor som før. 

– Vi har fem milliarder kroner mer i egenkapital enn for fem år siden, men leverer omtrent samme egenkapitalavkastning. Egenkapitalen er økt fra 8,3 milliarder til 13,3, en oppgang på 63 prosent siste fire årene, sier Kjerpeseth. (Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: