Torsdag like før klokken tre ble ansatte i Hurtigruten orientert om konklusjonene i den eksterne granskningen som har pågått i halvannen måned etter smitteskandalen om bord på MS «Roald Amundsen».

Like etter var konsernsjef Daniel Skjeldam, styreleder Trygve Hegnar, styremedlem Petter Stordalen, og partner Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm på plass på Stordalens hotell Clarion The Hub i Oslo sentrum for å fortelle offentligheten om det granskerne har kommet frem til. Wiersholm og klassifiseringsselskapet DNV GL har skrevet en rapport – på oppdrag fra Hurtigrutens styre.

Trygve Hegnar og Petter Stordalen under pressekonferansen torsdag ettermiddag.
Trygve Hegnar og Petter Stordalen under pressekonferansen torsdag ettermiddag. (Foto: Fredrik Solstad)

I rapporten står det:

«Det er Granskernes konklusjon at flere forhold har virket inn på hendelsesforløpet. Hendelsene har ikke vært forårsaket av tilfeldigheter. Hurtigruten iverksatte en rekke tiltak i forbindelse med utbruddet av covid-19, og det er Granskernes syn at det ble iverksatt adekvate tiltak for oppfølgning av passasjerene på seilasene. Når smitteutbruddet likevel ble et faktum er det en rekke konkrete forhold som kan danne grunnlag for konkrete læringspunkter.»

Granskerne oppsummerer sine hovedkonklusjoner slik:

  • Hurtigruten Cruise as sin risikostyringsprosess har vært utilstrekkelig.
  • Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring.
  • Reglene for karantenereglene ble praktisert uriktig.
  • Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19 testing ble ikke gjennomført tidsnok.
  • Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Granskningen kommer også med en rekke anbefalinger til selskapet om hvordan den skal følges opp.

Tillit til konsernsjefen

Pressekonferansen startet med en innledning fra Trygve Hegnar. Han beklaget på vegne av selskapet, men vernet samtidig om konsernsjefen.

– Konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de nye tiltak som trengs for å få oss på bedre fote, sa han.

Deretter trådte Jan Fougner opp på talerstolen for å presentere rapporten. De siste ukene har 16 personer jobbet med å granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet. De har gjennomført 44 intervjuer og gjennomgått 19.000 e-poster, ifølge Fougner.

Han gikk gjennom hele hendelsesforløpet fra virusets utbrudd i mars til håndteringen i etterkant av utbruddet på MS «Roald Amundsen». En av feilene som ble gjort var at en ansatt som er faglært kokk – og som i dag jobber som hygieneansvarlig på land i Hurtigruten – tolket karanteneregelverket i stedet for en jurist.

Fougner fortalte også at det hadde vært en krangel på kjøkkenet. Dagen etter var noen av de involverte syke, uten at de ble trodd.

Det ble ikke undersøkt av noen ansatte i selskapet om den første smittede kunne ha blitt smittet om bord på «Roald Amundsen».

– Det var en feil. Selv om smitte kan komme andre steder fra, bør man undersøke hvilke materialer man har om bord. Det skjedde ikke, sier Fougner.

Han sier hendelsesforløpet 29. juli er uklart, fordi flere personer i selskapet har ulik opplevelse av det som har skjedd.

– Konsekvensen er at det ikke varsles, og FHI oppdager det først 31. juli. Mens dette pågår, er det fire ansatte om bord med symptomer, sier Fougner.

Det tok 12 timer å få alle passasjerene informert.

– Det sier seg selv at det er helt «disaster» at det skal ta så lang tid, sier Fougner.

Beklager håndteringen

Konsernsjef Daniel Skjeldam beklager selskapets håndtering av smitteutbruddet.

– Smitteutbruddet på MS Roald Amundsen var en alvorlig hendelse. Det rapporten beskriver er ikke bra nok. Det er ikke sånn Hurtigruten skal være. Jeg vil si unnskyld for at vi har feilet. Vi skulle håndtert karantene for utenlandsk mannskap annerledes. Vi skulle fulgt opp mistanken om smitte og iverksatt tiltak tidligere. Vi skulle informert raskere. Som øverste sjef i konsernet tar jeg ansvar for det som skjedde, sier Skjeldam i en pressemelding.

Gransker Jan Fougner og Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam under pressekonferansen.
Gransker Jan Fougner og Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam under pressekonferansen. (Foto: Fredrik Solstad)

– Vi har allerede satt i gang en rekke tiltak, og rapporten blir et viktig verktøy i det videre forbedringsarbeidet. Vi skal hindre at dette kan skje igjen. Vi har en stor og langsiktig jobb å gjøre med å gjenoppbygge tilliten, internt og eksternt. Vi skal også jobbe med å styrke kulturen vår. Det er ingenting jeg heller vil enn å lede laget vårt gjennom dette slik at vi kommer sterkere tilbake, sier Skjeldam.

Har innrømmet feil

Flere avvik og feil er kommet frem i mediene i tiden etter varselet fra kommunelegen i Hadsel 29. juli:

  • Først sent fredag 31. juli informerte Hurtigruten en stor del av passasjerene på det første cruiset der smitte ble oppdaget, men ikke alle fikk beskjeden med en gang.
  • Samme fredag ankom «Roald Amundsen» til Tromsø etter et nytt cruise, men også disse passasjerene fikk gå i land og reiste videre før de rakk å bli varslet om smitte.
  • Samme dag ble fire ansatte på skipet fraktet til sykehus i Tromsø, men selskapet rekvirerte drosje til pasientene, i stedet for sykebil.
  • Samme helg sa konsernsjef Daniel Skjeldam at filippinske sjøfolk på skipet hadde begynt å jobbe straks etter ankomst fra hjemlandet, og uten å gå i karantene først.

Først i uken etter innrømmet Hurtigruten-ledelsen en rekke feil. Totalt 71 passasjerer og mannskap ble rammet av smitte, ifølge FHI. Saken etterforskes også av politiet som brudd på smittevernloven.

Petter Stordalen under pressekonferansen torsdag ettermiddag.
Petter Stordalen under pressekonferansen torsdag ettermiddag. (Foto: Fredrik Solstad)

Senere er det kommet frem at det var koronasmitte om bord på ekspedisjonsskipet MS «Fridtjof Nansen» allerede i februar og mars, ifølge VG. Passasjerene på disse seilasene ble aldri varslet.

Reagerer på granskningen

Tidligere torsdag skrev DN at sjøfolk organisert gjennom Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) har sendt en bekymringsmelding til Hurtigruten-ledelsen samtidig med at Wiersholm og DNV GL fikk oppdraget med å granske i august. Leder Heidi Flåten i NSOF mener det er for tette bånd mellom Hurtigruten, Wiersholm og DNV GL. Begge granskerne har hatt flere oppdrag for selskapet.

«Våre medlemmer frykter at manglende uavhengighet i granskningen kan ha negative virkninger for de ansatte ved at ansvaret plasseres feil sted eller at kritikkverdige forhold underkommuniseres for å beskytte arbeidsgiver,» står det i et brev signert Flåten.

Hun skriver videre at tillitsvalgte selv har varslet selskapet om at det er uaktuelt for mannskapet å møte granskerne på kort varsel.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.