Ifølge flere godt informerte kilder i finansmiljøet skal Hurtigruten og deres eiere ha planlagt en børsnotering i månedsskiftet mellom september og oktober, og antakelig denne uken. De tre meglerhusene ABG Sundal Collier, Carnegie og Goldman Sachs skal, etter det DN forstår, ha jobbet med en slik tidsplan helt inn mot fellesferien. Like etter sommeren var prosessen avsluttet.

I sommer kom meldingen om at skipsverftet Kleven Verft i Ulsteinvik var avhengig av nye investorer for å overleve. Hurtigruten bestilte i juli 2016 to helelektriske hybridskip ved verftet spesialdesignet for polare farvann. Det første skipet skal leveres sommeren 2018, og det neste sommeren 2019. Hurtigruten har også opsjon på bygging av ytterligere to skip.

Kleven tapte 570 millioner kroner i 2015 og 2016. For å få ny byggelånsfinansiering, var Kleven avhengig av ny kapital for å overleve.

8. september ble det kjent at Hurtigruten og hovedeier TDR Capital går inn inn på eiersiden i Kleven Verft.

- Utsatt noen ganger

Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar svarer dette om den avbrutte børsnoteringen:

– Det kan jeg ikke si noe om. Det er riktig at det pågår en prosess, og den har vært utsatt noen ganger. Men det har ikke noe med investeringen i Kleven Verft å gjøre, sier Hegnar.

– Hva skyldes forsinkelsen?

– Det handler om prisingen, kunder, og ulike alternativer. Prosessen går videre, og det hadde vi eiermøte om senest torsdag, sier han.

Etter det DN forstår, skal meglerhusene ha kommet langt i forberedelsene til en børssøknad. Det har gjennomført flere såkalte «pilot fishing»-møter med store investorer i Norge og utlandet sent i mai. Dette er sonderinger for å teste interessen i markedet til bestemte vilkår, og slike møter med investorer holdes vanligvis to-tre måneder før en børssøknad sendes.

– Det kommenterer jeg ikke i det hele tatt, sier Hegnar.

«Ikke lov til å svare på»

En første melding til Oslo Børs om notering sendes vanligvis rundt én måned før notering.

– Har du håp om å få Hurtigruten på børs i 2017?

– Det har jeg ikke lov til å svare på, sier Hegnar.

– Vil du beholde eierandelen på fem prosent?

– Det kan jeg heller ikke svare på.

Toppsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke hovedaksjonær TDR Capital eller meglerhuset Carnegie.

Petter Stordalen er også stor eier i Hurtigruten.

– Børsnotering er noe man snakker om for å hente penger eller få likviditet i aksjen. Jeg sier ikke mer om det, sa Petter Stordalen til DN tidligere denne uken.

Knyttes til Kleven-nybygg

Hurtigruten fikk et underskudd før skatt på 372 millioner kroner i første halvår. Ved verdsettelse av Hurtigruten er finansaktørene mest interessert i driftsresultatet før avskrivninger, finanskostnader og skatt (såkalt ebitda), og det endte på 271 millioner kroner i første halvår, mot 236 millioner kroner året før.

Et normalisert ebitda-resultat, der engangseffekter er holdt utenfor, endte på 349 millioner kroner, som er ned fra 393 millioner kroner året før.

- Det er riktig at det pågår en prosess, og den har vært utsatt noen ganger, sier Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar.
- Det er riktig at det pågår en prosess, og den har vært utsatt noen ganger, sier Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Særlig dyrere drivstoff og økte investeringer innen salg og markedsføring har påvirket oss negativt i perioden, sier Hurtigrutens finansdirektør Torleif Ernstsen.

Han mener den underliggende virksomheten går bedre enn tallene viser frem.

– Vi har fått flere ressurser på salgssiden og har økt kapasitet i Antarktis og Arktis i 2018 og 2019. Det gir allerede uttelling, sier han.

Økt salg handler særlig om de to nye ekspedisjonsskipene under bygging på Kleven Verft.

Ernstsen vil ikke svare på DNs spørsmål om børsnoteringen som skal ha vært planlagt i månedsskiftet.

– Spørsmål om eierskap må du ta direkte med eierne, sier han.

I fjor fikk Hurtigruten et normalisert ebitda-resultat på 940 millioner kroner. Selskapet vil ikke si om det klarer det samme i år.

– For første halvår var veksten i bookingene på 11,3 prosent, og i andre halvår er veksten på 18 prosent sammenlignet med 2016. Det viser en sterk utvikling i etterspørselen og vi ser trenden fortsetter i 2018, sier Ernstsen.(Vilkår)

Fikk kansellert flyet fem ganger
William Turner skulle fly til London for å se fotballkamp, men Ryanair kansellerte fem av hans flyavganger.
00:46
Publisert: