– Vår største konkurrent er de som gjør alt selv, eller eventuelt Excel-arkene som utleierne oppdaterer én gang i kvartalet, sier Kjetil J. Olsen.

Han er daglig leder i teknologiselskapet Husleie.no, som i høst har hentet 50 millioner kroner i friske penger. I kapitalinnhentingsrunden deltok kjente navn som Fredrik Cappelen, eiendomsinvestor Carl Erik Krefting og Varner-gruppen.

Pengene brukes på ekspansjon til Tyskland, der selskapet håper å være helt på plass innen slutten av første halvår neste år.