Det har gått over 11 måneder siden Hydro ble tvunget til å halvere produksjonen ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil etter oversvømmelser og utslipp av ubehandlet regnvann.

Torsdag legger aluminiumsgiganten frem sine resultater for fjerde kvartal og analytikerne venter at Hydros viktigste forretningsområde, primærmetall – det vil si råaluminium, vil levere et underliggende driftsresultat på minus 68 millioner kroner. Det vil i tilfelle være det første driftsunderskuddet innen denne viktige divisjonen siden tredje kvartal 2012.

– Primærmetall rammes i fjerde kvartal av høye kostnader for alumina, og fallende priser for aluminium, sier analytiker Truls Engene i SEB.

Produksjonsrestriksjonene ved Alunorte har ført til et prishopp på alumina, som er en råvare i produksjonen av aluminium. Bortfallet av egen produksjon har ført til at Hydro har gått fra å være en netto aluminaselger til å bli en aluminakjøper, for å dekke opp eget behov.

Venter enda større smell

Høye alumina-priser går derfor hardt utover lønnsomheten i selskapet.

– Alunorte-situasjonen er hovedforklaringen på at de taper penger innenfor primærmetall i fjerde kvartal, sier Engene

Han påpeker at aluminaprisene slår inn på lønnsomheten med noen måneders tidsetterslep, slik at prisnedgangen de siste månedene foreløpig ikke merkes.

Truls Engene venter at primærmetall vil levere et underliggende driftsresultat på minus 183 millioner kroner i fjerde kvartal. En spørreundersøkelse Hydro har gjennomført blant 15 analytikere viser at de i snitt venter et driftsunderskudd på 68 millioner kroner innen denne divisjonen. Forretningsområdet primærmetall inkluderer alle Hydros smelteverk, også de verkene som ligger i Norge.

Analytiker Morten Normann i Carnegie mener at de øvrige analytikerne er alt for optimistiske.

– Jeg tror ikke at alle har tatt inn over seg at det vil komme et kraftig fall i kraftinntektene i Brasil, sier Normann.

Overskuddet regner bort

Produksjonsrestriksjonene ved Alunorte har ført til at Hydro har vært nødt til å også halvere produksjonen ved bauksittgruven Paragominas og smelteverket Albras.

Sistnevnte har inngått langsiktige kraftkontrakter og har vært nødt til å selge overskuddskraft i markedet når produksjonen går på halv maskin. I tredje kvartal førte tørke og høye temperaturer til at Hydro tjente fett på dette kraftsalget. Nå har imidlertid regntiden tatt over.

– Strømprisene i Brasil har falt mye i det siste og jeg tror at dette vil redusere kraftinntektene med rundt 400 millioner kroner, sier Normann

Han venter derfor at virksomhetsområdet primærmetall vil levere et underliggende driftsunderskudd på hele 353 millioner kroner i fjerde kvartal.

Men selv om fallende strømpriser i Brasil kan slå negativt ut på resultatet, er det de høye strømprisene i Norge som kan redde kvartalet for Hydro.

Reddes av høye strømpriser

De 15 analytikerne Hydro har intervjuet venter i snitt at selskapet vil levere et underliggende driftsresultat for hele selskapet på drøyt 1,2 milliarder kroner i fjerde kvartal. Blant alle Hydros seks virksomhetsområder, er det kraftproduksjonen som drar opp lønnsomheten.

– Høye strømpriser i Norge og Europa sørger for god lønnsomhet i energidivisjonen. Vi venter at denne vil levere et underliggende driftsresultat på 599 millioner kroner i fjerde kvartal, og krafthandel vil dermed stå for nær halvparten av overskuddet i hele selskapet, sier SEB-analytiker Truls Engene.

Videre peker han på at fjerde kvartal av sesongmessige grunner er en svak periode for Hydros nedstrømsvirksomhet.

Carnegie-analytiker Morten Normann venter at Hydro som helhet vil levere et underliggende driftsresultat på drøyt én milliard kroner i fjerde kvartal.

Kan rammes av demningstragedie

Hydro har i vel 11 måneder forhandlet med ulike brasilianske myndigheter om å få lov til å gjenoppta full produksjon ved Alunorte. Det har flere ganger blitt meldt om små fremskritt i prosessen, men den endelige domstolsbeslutningen om å løfte restriksjonene uteblir fortsatt.

Den 26. januar kollapset en demning eid av den brasilianske gruvegiganten Vale, ved jernmalmgruven Córrego do Feijão i Brasil. 134 mennesker er ifølge Financial Times bekreftet omkommet, mens 200 fortsatt er savnet.

Mange har fryktet at ulykken vil gjøre det vanskeligere for Hydro å gjenoppta full produksjon ved Alunorte.

– Alt annet like kan denne ulykken medføre at det er politisk tøffere å si ja til full produksjon, enn det ellers ville vært, sier Morten Normann.

Han påpeker at Hydro ikke har lignende demninger i Brasil.

– Men her er det viktig å skille mellom det som er faktiske realiteter og hva som er politiske beslutninger. Her er det mye annet som spiller inn enn rent rasjonelle vurderinger, sier Normann

«I hvert fall ikke positivt»

SEB-analytiker Truls Engene påpeker at det ikke er noen direkte sammenheng mellom demningskatastrofen og vurderingene rundt Alunorte.

– Men denne ulykken har i hvert fall ikke en positiv effekt på Alunorte-prosessen. Det vil øke fokuset på sikkerhet, særlig i gruveindustrien, sier Engene.

Han venter i likhet med Morten Normann fortsatt at Hydro kan få en tillatelse til å gjenoppta full produksjon i løpet av andre kvartal og nå full produksjon i løpet av tredje kvartal.

De to analytikerne er også stort sett enige i at det kan ligge til rette for prisoppgang på aluminium utover i 2019, så lenge handelskrigen ikke tilspisser seg ytterligere.

– Aluminiumsprisene er nå sesongmessig svake på grunn av kinesisk nyttår, men jeg venter at de vil stige i løpet av 2019. Det fortsatt god etterspørsel og et underliggende stramt marked, noe som kulle tilsi at aluminiumsprisen var høyere enn det den er nå, sier Truls Engene i SEB. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rune Kristiansen (56) var best i verden. Så døde sporten ut. Klarer han en siste stavsalto?
03:25
Publisert: