Søndag kveld publiserte medier over hele verden nyhetssaker med merkelappen Fincen-files. Sakene baserer seg på lekkede dokumenter fra den amerikanske finanstilsynsmyndigheten Fincen.

Satsingen ledes av den internasjonale journalistorganisasjonen ICIJ og den amerikanske nettavisen Buzzfeed. Mer enn 400 journalister i 88 land skal være i gang med å publisere nyheter basert på lekkasjene.