Det kriserammede rederiet IM Skaugen (IMSK) har kjempet for å unngå en konkurs i lang tid. Nå må skipsreder Morits Skaugen gi opp kampen. Onsdag ettermiddag sendte han et følelsesladet brev til aksjonærer og obligasjonseiere der han slår fast at selskapet vil bli avviklet.

«Ansvaret er mitt alene, og jeg og min familie taper mest av oss alle», skriver han i brevet.

Refinansieringsplanen hadde ifølge Skaugen som mål at alle som hadde lånt rederiet penger skulle få alle sine penger tilbake. Men selskapet klarte altså ikke å samle nok støtte for forslaget.

«Vi har hatt for mange motkrefter som ikke ville dette, og som ikke ville komme inn i dialog og derfor i et samarbeid. Det går derfor mot en forventet avvikling av IMSK-selskapet og dets aktiviteter» skriver Morits Skaugen videre.

«Jeg og min familie taper mest av oss alle»

Morits Skaugen skriver i det følelsesladede aksjonærbrevet at han og hans kolleger i IM Skaugen føler sterkt med alle andre som lider tap som resultat av avviklingen.

«Jeg ber dere alle om unnskyldning. Jeg beklager det virkelig. Det har ikke stått på å forsøke. Det har bare ikke lykkes», skriver Morits Skaugen.

«Vi har arbeidet meget hardt og vi har forsøkt å få det til, men vi lykkes ikke. Ansvaret er mitt alene, og jeg og min familie taper mest av oss alle», skriver skipsrederen.

Det over hundre år gamle rederiet IM Skaugen har vært i et dypt økonomisk uføre og kjempet for å unngå konkurs i lang tid. DN har tidligere skrevet at rederiet har bortimot en milliard kroner i gjeld og har vært nødt til å skyve på låneforfall flere ganger.

«Nærstående har stillet sikkerhet»

Rederiet var kontrollert av søsknene Elenor M.S. Falkenberg (69), Monica Irmelin Skaugen (63) og Morits Skaugen (61) med 36 prosent. Denne aksjeposten er eid gjennom søsknenes felleseide investeringsselskap Eikland as. Eiklands verdier består hovedsakelig av aksjeposten i IM Skaugen. Eikland har 25 millioner kroner i gjeld til kredittinstitusjoner.

– Selskapet har kortsiktig gjeld til kredittinstitusjon som er sikret med pant i aksjene i IM Skaugen SE, skriver Eikland i årsrapporten.

– Nærstående har stillet sikkerhet og avgitt garanti for lån til kredittinstitusjon og kassakreditt, legger det til.

DN har spurt Morits Skaugen om det er han som personlig har stillet sikkerhet for lånene. Det kan ha betydning nå som rederiet avvikles.

– Jeg har i et brev til aksjonærer og obligasjonseiere skrevet det jeg kan og vil og bør si i sakens anledning. Det er mer enn vanlig og gir et dekkende bilde av situasjonen som er tragisk for alle som taper penger på at vi ikke lykkes, skriver Skaugen i en epost.

– Jeg forstår ditt vedvarende behov av å stadig vekk komme tilbake til meg som person og diverse pantsikrede eiendommer som du har stor interesse av og fokus på. Disse eiendommer har det helt utmerket som jeg forstår det og jeg har fortsatt ikke behov av å figurere i din avis om de saker dette gjelder. Still meg gjerne faglige spørsmål og jeg skal svare konkret og konstruktivt, legger han til.

DN har også spurt Skaugen om et intervju om avviklingen, shipping og markedene generelt. Dette har han takket nei til.

«Skulle vært nedskrevet med 22 mill.»

Eiklands aksjeinvestering i rederiet var ved årsslutt 2017 bokført til 43,9 millioner kroner. I sin «uavhengig revisors beretning» datert 29. juni 2018 skriver statsautorisert revisor Asbjørn Rødal følgende om dette:

«Det pågår en større reorganisering og refinansiering av IMS-konsernet som per dags dato ikke er avsluttet. Det er vår vurdering at aksjene i IMS per 31. desember 2017 skulle ha vært nedskrevet med minst 22 millioner kroner. Verdivurderingen av IMS-aksjen er beheftet med vesentlig usikkerhet.»

Nordea økte presset

Rederiet, som nylig skiftet navn til IMSK SE, har ikke lykkes i strategien med å bli en totalleverandør for transport av flytende naturgass og småskala lng – såkalt sslng. DN skrev tirsdag denne uken at Nordea, som er blant selskapets største kreditorer, var i ferd med å miste tålmodigheten.

IM Skaugen skylder 35 millioner dollar, eller rundt 285 millioner kroner, til Nordea i Singapore, og banken ville ha pengene tilbake. Nordea truet med å gå rettens vei og tvinge rederiet til å selge skip for å få betalingen.

«Vi har i de siste måneder ikke hatt den dialog med vårt førsteprioritets bankkonsortium som man burde kunne forvente», skriver Morits Skaugen i aksjonærbrevet onsdag ettermiddag.

Han mener at selskapet har gitt mange og ulike innspill til hvordan den økonomiske krisen kunne løses, uten å bli hørt.

«At førstepriorietsbankene ville ha sine penger tilbake var klart, men vi håpet at de ville arbeide med kunden for å få dette til. Det har ikke skjedd», skriver Skaugen videre.

Nordea ønsket tirsdag ikke å kommentere saken.

– Vi kan ikke kommentere enkelte kundeforhold i media, men generelt vil vi alltid arbeide og strekke oss langt for å finne gode løsninger sammen med våre kunder, sa kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea Steffensen til DN tirsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette er verdens største fest
DNs kommentator Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor og hvordan.
01:45
Publisert: