– Først har rådgiverne i «finanshusene» overtalt småsparerne til å putte sparepengene sine i kompliserte eller overprisede produkter, gjerne unoterte som det ikke finnes noe markedet for. Når det kommer for en dag at hele eller store deler av investeringen er tapt, er det mange som ikke har ressurser og overskudd til å forfølge saken rettslig, sier advokat Tore Jarl Hjelseth.

Hjelseth har fulgt sakene i DN den siste uken, om selskapene Indigo Finans og Omicron som til sammen har hentet inn om lag 500 millioner kroner fra pensjonister til ulike eiendomsprosjekter – uten å ha konsesjon til å drive finansiell rådgivning. Kapital har også skrevet om de to selskapene.

– Noe av det vanskeligste i disse sakene, er at det ofte er snakk om sparepengene deres som er borte. Da blir det ekstra tungt for en vanlig sparer å gå til søksmål. De har hverken økonomiske ressurser eller overskudd, sier Hjelseth.

Og hvis det først blir en rettsprosess, møter småsparerne en tøff motpart, ifølge advokaten.

– Bakmennene og hjelperne deres, som har tjent penger på dette gjennom flere år, har samlet opp verdier nok til at de kan mobilisere kraftig gjennom en mur av advokater. Det er en betydelig skjevhet her, sier Hjelseth, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Skamfølelse

For tiden representerer han 21 investorer som har gått sammen i et søksmål mot styret og ledelse i meglerhuset Nordic Securities. Nordic ble politianmeldt av Finanstilsynet, og Økokrim har siktet flere personer i saken.

Generelt sier Hjelseth at sparere som er blitt utsatt for denne typen finansmiljøer ofte ikke selv har fullgod oversikt over hva de er blitt pratet inn i, hva de har kjøpt og når. De husker ikke hva de har signert på, eller om de har signert noe som helst, forteller han.

– Ofte skyver de det bort fra hukommelsen, orker ikke ta i det. Mange kjenner skam over at de er blitt lurt og forteller det heller ikke til familie og venner, sier han.

Kynisk

Det store problemet er at det tar så lang tid før «svindelkonseptet» blir avslørt og stoppet, ifølge Hjelseth. Hvis Finanstilsynet pålegger stans av virksomheten kommer det på et tidspunkt hvor tapene allerede har skjedd.

– Rådgiveren i selskapet er borte, og det finnes ingen kontaktpersoner tilbake for slike investorer. Du er et vanlig menneske i Nord-Trøndelag, på Smøla eller i Vardø, og du har tapt sparepengene dine, en million eller to, men det finnes ingen steder å gå.

Han mener Finanstilsynet bør anmelde denne typen virksomhet langt oftere, og etterlyser større prioritering hos politiet.

– Og det må etableres en bevissthet i domstolen om hvor utpreget kynisk og utspekulert denne typen virksomhet er, sier Hjelseth. ​(Vilkår)

Herfra leveres alle Gopro-kamera i Nord-Europa
Response Nordic er enedistributør for Gopro i Norden og Benelux-området. Hovedlageret ligger i Trondheim og det mest brukte fremkomstmiddelet er skateboard.
00:56
Publisert: