Henrik Asheim (H), leder i finanskomiteen, sa til DN nylig at kampen mot et «uholdbart system» i finansbransjen må trappes opp.

Uttalelsene kom etter en rekke artikler fra DN og Kapital om selskaper som henvender seg til eldre mennesker for å få dem til å investere pengene sine i noe som ofte ender opp i tapsprosjekter. Selskapene bruker agenter i Norge, men konsesjonene som behøves for å drive finansiell rådgivning kommer fra utlandet.

Det gjør at Finanstilsynet har en krevende oppgave med å føre tilsyn med agentene. Lovverket åpner heller ikke for at de kan trekke tilbake konsesjoner som er gitt av et annet land.

Må ta opp kampen

– Det er godt mulig at endringer fra norsk side blir en kamp mot EU-regelverket, men jeg forventer at regjeringen og Finansdepartementet følger opp saken. Vi må ta kampen mot «cowboyene» i finansmarkedene, sa Asheim til DN.

Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, forventer at regjeringen tar tak umiddelbart etter sommerferien.

– Sakene har vært rystende lesning og regelverket er åpenbart ikke godt nok. Jeg forventer at regjeringen legger frem forslag til hvordan smutthullene kan tettes fra norsk side senest i statsbudsjettet i høst. Da har de mulighet til å presentere ny politikk, sier Kaski.

Vurderer innstramninger

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun ikke kan uttale seg om saken, og henviser til statssekretær Geir Olsen (V).

– Det er leit å høre om folk som mister pengene de har spart opp gjennom et langt liv.

Han peker på Norge har et omfattende regelverk for å sikre at leverandørene av investeringstjenester driver forsvarlig.

– Samtidig er det igjen på sin plass å minne forbrukerne om viktigheten av å vurdere risiko og sjekke leverandørene nøye før de plasserer pengene sine, skriver Olsen i en epost til DN.

Han mener Finanstilsynet fører tilsyn på en god måte, men at «det er dessverre noen virksomheter som ikke følger reglene, noen som ikke vil følge reglene, og noen som heller ikke vil sine kunder vel».

Han understreker at det er politi og påtalemyndighetenes oppgave å følge opp foretak som ikke etterlever Finanstilsynets pålegg. Olsen svarer ikke på spørsmål om hvorvidt han synes dette gjøres på en god nok måte i dag.

Derimot sier han at departementet vurderer ulike tiltak å styrke Finanstilsynets virkemidler. I mai ba de også tilsynet utarbeide et høringsnotat og utkast til forskriftsregler for «ytterligere regulering av verdipapirforetaks tilknyttede agenter». Departementet har satt tidsfrist til oktober.

– Dette vil for eksempel kunne omfatte strengere egnethetskrav, opplyser Olsen.

– Et sykdomstegn

Rigmor Aasrud, Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, sier saken viser hvor krevende det er å være i forkant av all lovgivning. Hun mener også noe av utfordringen ligger i at politiet ikke har nok midler til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener informasjonen om agentenes virksomhet burde vært langt bedre utad.

– Det er jo et slags sykdomstegn når spesielt eldre mennesker er blitt utsatt for denne type aktivitet. Derfor må vi få mer informasjon ut til publikum – enten via Finanstilsynet, Forbrukerrådet eller noen andre, sier hun. (Vilkår)

Her er KrFs største nederlag i vår
KrF la frem 40 skrytepunkter under sin sommeroppsumering.
01:59
Publisert: