Svenskeide Jool Capital Partner var i flere år et verktøy for en mengde uregulerte, norske rådgivningsselskaper som kunne vise til Jools konsesjon mens de ringte rundt til eldre småsparere. Nå har Jool sagt opp alle agentavtalene.

DN har kartlagt selskapene som offentlig har markedsført seg med å være agenter, og dermed var omfattet av Jools konsesjon fra Finanstilsynet. Kartleggingen viser at minst 15 norske selskaper har hatt samarbeidsavtaler eller vært underagenter av Jool Capital Partner, og operert på det svenskeide selskapets konsesjon som forsikringsagent i Norge.

Flere av selskapene har fått kraftig kritikk av Finanstilsynet.

Blant disse er både Indigo Finans, som i dag er konkurs, Omicron Eiendom, som er avviklet og Piero Finans, som var en salgskanal for Næringsspar Eiendom, som DN omtalte 16. juni.

De tre øvrige er Justitia Gruppen, NFK Gruppen og Bullox Markets.

Representerte forsikringsselskap

Indigo Finans hadde en markedsføringsavtale med Jool i Sverige, som løp frem til 2015.

Gjennom sin virksomhet i Sverige, hadde Jool fått enerett til å representere det Liechtenstein-registrerte forsikringsselskapet Quantum Leben i Skandinavia. Selskapet markedsfører forsikringen under merkevaren Jool Life.

I praksis er forsikringsproduktet lite annet enn en anonym vps-konto i Liechtenstein hvor kundene kan foreta skattegunstige investeringer. I aksjonærregisteret ser det ut som om det er forsikringsselskapet Quantum Leben, og ikke personen som har signert forsikringsavtalen, som er aksjonær i selskapet det er investert i.

The Golden Oldies

DN beskriver hvordan en industri av «investeringsrådgivere» får eldre mennesker til å gi fra seg sine sparepenger.

Les alle sakene her

DN har gjennom flere artikler vist hvordan miljøet rundt Indigo ble et springbrett for nye «meglere», som har startet lignende selskaper skåret over samme lest: Å ringe rundt til eldre mennesker med penger i banken for å få dem til å investere i ulike prosjekter.

Jool opplyser at de nå har sagt opp alle sine agentavtaler.

Kartleggingen DN har gjort viser at flere av selskapene som ble underagenter av Jool, er etablert og drevet av personer med fartstid fra Indigo Finans.

Blant dem er Karianne Falch Tobiassen, som tidligere var daglig leder i Indigo Finans.

Hennes selskap Falch Finans var agent for Jool i ett år, før avtalen ble sagt opp. Selskapet har nå en egen søknad inne hos Finanstilsynet, ifølge Falch Tobiassen.

Hun sier dette om sin tidligere rolle i Indigo Finans.

– Jeg sa opp innenfor prøvetiden på seks måneder da jeg erfarte at eier ikke ønsket en reell daglig lederfunksjon, men ønsket full kontroll selv. Det ble tatt virksomhetskritiske avgjørelser uten daglig leders medvirkning, skriver hun i en epost til DN.

Hun reagerer på det som har kommet frem om sin tidligere arbeidsgiver det siste året.

– Først og fremst er det veldig leit for kundene som er berørt. Dernest er det svært uheldig for bransjen og næringen. Vi ønsker å være en del av en regulert bransje, skriver Falch Tobiassen i eposten.

Sa opp i prøvetiden

Martin Mjelva er daglig leder i Norsk Eiendomssyndikering, som inntil nylig hadde en agentavtale med Jool.

– Den ble avskaffet nå nylig og varte ut mai. Samarbeidet med Jool har fungert veldig fint, sier Mjelva, som tidligere i karrieren har vært innom både Indigo Finans og Næringsspar.

– Det er mange år siden jeg var i Indigo Finans, og da markedsførte de helt andre produkter enn det som har vært tilfellet de senere årene. I Næringsspar var jeg kun i fem måneder. Det passet ikke med familielivet, det ble for mye å gjøre, sier Mjelva.

Ifølge daglig leder Stefan Fjørtoft Jensen i Fenix Capital Markets er avtalen med Jool avviklet, og selskapet er i dag agent for et annet svensk verdipapirforetak med konsesjon i Sverige.

– Vi har også søkt og har til behandling en søknad hos Finanstilsynet om å bli forsikringsagent i eget navn, sier Fjørtoft Jensen, og legger til at selskapet i dag er heleid av de ansatte og at de opprinnelige grunnleggerne av Fenix aldri har hatt noen rolle i driften.

DN har vært i kontakt med de fleste selskapene på listen. Bjørgvin Kapital og Global Capital Partner har ikke svart på DNs henvendelser før artikkelen ble publisert.

– Produktene var vanskelige å omsette

Captivia Finans, Finans Pluss og Gentas ønsker ikke å kommentere saken. Esecon kom aldri helt i gang:

– Vi rakk aldri å starte noe samarbeid med Jool, sier Markus Berntsen Busch i Esecon i en epost.

– Hei, jeg har representert Agora under tiden vi hadde et samarbeid med Jool, ja. Jeg rekker dessverre ikke og avgi kommentar da jeg er på reise, har bare gode ord å si om JCP. Utrolig leit at et godt system er blitt svartmalt av useriøse aktører, skriver Magnus Eide Enger i Agora Forvaltning.

– Selskapet har avviklet all drift og er et avsluttet kapittel for lengst, sier Robert Vidhammer i Global Capital Partner.

Levi Hasfjord i Justitia Gruppen as, som ble pålagt å stanse virksomheten av Finanstilsynet i fjor, sier dette:

– Produktene som ble omsatt var i hovedsak obligasjoner og «brygge/bro» lån. I begynnelsen av agentforholdet var det enkelt å omsette disse produktene, da hadde svært god sikkerhet. Dessverre ble produktene vanskeligere å omsette mot slutten av agentforholdet, hvilket gjorde det naturlig for Jool Capital Partner å si opp avtalen, sier Hasfjord i en epost.

Åse Kro Perez i Bullox Markets forteller at samarbeidet med Jool ble avsluttet i 2017.

– Bullox har egen konsesjon og vi så oss selv aldri som en underagent til Jool, skriver Perez i en epost.

– Dette var en gjensidig avslutning av samarbeidet i 2017, men det skal sies at hovedårsaken til dette var på grunn av lite eller ingen leveranse fra oss som samarbeidspartner av Jools produkter, legger hun til.

– Stor fordel å være underlagt Finanstilsynet

Hun har følgende kommentar om Finanstilsynets tilbakekallelse av tillatelse som forsikringsagent for Bullox Markets:

– På grunn av lite fokus og lav omsetning ble det vedtatt å endre strategi hvor vi da leverte tilbake konsesjonen for å revurdere selskapets videre satsing. Etter denne revurderingen ble det fattet at selskapet ønsket å opprettholde denne konsesjonen ettersom vi ser det som en stor fordel å være underlagt Finanstilsynet og dets tilsyn, ref. Morten Skjønberg sine uttalelser omkring useriøse underagenter.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Bra vin på plastflaske, finnes det?
Så skal du i parken, på fjelltur, i båten eller bare ikke ønsker å bære på tunge og klirrende glassflasker så er dette ditt beste alternativ på vinfronten så langt.
01:03
Publisert: