Det børsnoterte it-selskapet Induct inngikk i januar en konvertibel låneavtale med tegningsretter til en ikke fastsatt kurs med Alpha Blue Ocean (ABO) verd 50 millioner kroner. Slike lån er populært blitt kalt «dødsspirallån», ifølge Financial Times.

Kjærligheten blomstret ikke. I november avsluttet ABO låneavtalen etter at Induct hadde bedt om å få se fondets transaksjoner siden selskapet hadde mistanke om at ABO har brutt norsk lov i forbindelse med avtalen. Det fikk ikke Induct og svarte med å sette neste konvertering av aksjer på vent i påvente av informasjonen.

Nekter å tilbakelevere

Sjefen for it-selskapet, Alf Martin Johansen, har en uavhengig avtale med ABO. Fondet har lånt 306.748 Induct-aksjer fra Johansens private selskap NPP Capital.

I en børsmelding torsdag morgen skriver Induct at ABO har solgt disse aksjene og nekter å levere dem tilbake.

Administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct.
Administrerende direktør Alf Martin Johansen i Induct. (Foto: Fredrik Solstad)

Administrerende direktør Pierre Vannineuse (27) i Alpha Blue Ocean sier til DN at låneavtalen er inngått som en pakke for alle konverteringer og bekrefter at de ikke leveres før Induct forholder seg til avtalen.

– Én konvertering gjenstår fortsatt, og vi vil med glede levere tilbake aksjene så snart Induct overholder forpliktelsene i kontrakten, sier Vannineuse.

Vil at ting løser seg fredelig

Ifølge Induct-sjef Johansen har ikke bare ABO solgt aksjene de har lånt. De har ingen aksjer igjen i det hele tatt.

– Ser man på de VPS-kontoene de har brukt og fått aksjene inn på, er det null igjen, sier han.

Aksjene skal i henhold til låneavtalen mellom ABO og NPP Capital, som DN har fått tilgang til, leveres tilbake dersom aksjene trengs for å avgi stemme i for eksempel en generalforsamling. Induct skal avholde en generalforsamling 20. desember, og aksjene må derfor leveres tilbake innen den tid.

En epostutveksling DN har fått tilgang til viser at Johansen forklarer til ABO at hans selskap vil kjøpe tilbake aksjene i markedet dersom de ikke blir levert tilbake og at fondet vil bli holdt ansvarlig for skadene det medfører, samt rettslige utgifter.

Vannineuse svarer følgende:

«Siden du er klar over alle kontraktbruddene begått av deg, ledelsen, ditt selskap og potensielt andre aksjonærer som førte til denne situasjonen; vi mener du burde sikre at øvrige parter ikke fasiliterer videre asymmetrisk informasjon til offentligheten mens rettslige prosesser er pågående og selskapet er i mislighold med forfalt gjeld.»

Han skriver til slutt:

«Vi vil bare at ting løser seg fredelig og vil med glede levere tilbake alle aksjene når Inducts forpliktelser overfor EHGO i samsvar med utstederavtalen er overholdt.»

ABOs presseansvarlig Veronika Usmanova sier til DN at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere mens de rettslige prosessene pågår.

Vil ha en veldig rettet emisjon

Samtidig som Alf Martin Johansen er administrerende direktør er han også nest største aksjonær i Induct. Han har bedt styret om å foreslå en rettet emisjon der han får kjøpe 65.532 aksjer med tilsvarende antall såkalte warrants. En warrant er en rettighet til å kjøpe en aksje.

Emisjonen gjør det mulig for Johansens NPP Capital å opprettholde sin eierandel i selskapet. Styret vil etterkomme ønsket til Johansen, ifølge meldingen.

Dødsspirallån

Alpha Blue Ocean (ABO) gir konvertible obligasjonslån til selskaper som sliter med å få tak i kapital andre steder. Lånene deles ofte opp i transjer på en gitt sum og trekkes når selskapet har behov for penger. Da får ABO tegningsretter som kan konverteres til aksjer. Til hvilken kurs aksjene kan konverteres er forskjellig fra avtale til avtale. Noen er basert på snittkurs siste ti eller 20 dager. Andre er basert på laveste kjøpskurs i samme periode.

Det betyr at jo mer kursen faller, jo flere aksjer får långiverne hver gang de konverterer. Da vannes naturlig nok eksisterende aksjonærer ut, altså blir deres eierandel mindre. I tillegg kan långivernes salg av konverterte aksjer skape et salgspress i aksjen. Det motsatte kan selvfølgelig også skje. Dersom aksjekursen stiger i perioden mellom hver konvertering får långiveren færre aksjer for hver transje som trekkes.

Disse type lån har populært blitt kalt «dødsspirallån», ifølge Financial Times.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Et av de siste landene i verden får internett
Torsdag 6. desember 2018 blir en stor dag for mange cubanere.
00:34
Publisert: