23. august august sørget styret i inkassoselskapet Fair Group, bestående av leder Rune Heimstad og medlem Christian Aandalen, for at alle datterselskapene i konsernet ble solgt til Bergen-investoren Jens Petter Teiglands selskap Bilforum – til store protester.

Teigland eide opprinnelig 25 prosent av Fair Group og hadde i tillegg over tid lånt inn rundt 50 millioner kroner til driften av konsernet. Prisen han betalte for datterselskapene, det vil si all operativ virksomhet i Fair Group, var vel seks millioner kroner når gjelden holdes utenom.

Men Teigland ble ikke sittende som eneaksjonær lenge. Fra starten av oktober eier nemlig Rune Heimstad og Christian Aandalen i likhet med Teigland 33 prosent hver i det nye selskapet Fair Group Nordic. I gamle Fair Group eide Heimstad og Aandalen henholdsvis 23 og 3,7 prosent av aksjene.

Ransutbytte?

– De har stjålet selskapet og delt det seg imellom, mener Jørn Heimstad.

Han er Rune Heimstads onkel og har sammen med kona Wenche eid 25 prosent av Fair Group siden starten gjennom selskapet Cerebus.

– Maken til grådighet skal du lete lenge etter, legger han til før han viser videre til advokat Christian F. Galtung i CMS Kluge.

Advokat Christian F. Galtung
Advokat Christian F. Galtung (Foto: Gorm K. Gaare)

– Det første bildet jeg får i hodet er tre karer som deler et ransutbytte, så dette er stygt. Det er nesten utrolig at en konstellasjon som eier litt over 50 % i et selskap gjennom noen papirtransaksjoner ender med at bare disse tre sitter igjen som eiere av alt mens resten er nullet ut. Hvis dette er mulig og lovlig, ja da kan det bli gunstig å sitte med 51 prosent eierskap i selskaper fremover, sier Galtung.

Han forbereder nå begjæringen om at hele transaksjonen fra 23. august skal tilbakeføres. Det er også sendt varsel om erstatningssøksmål mot både Teigland, Rune Heimstad og Christian Aandalen

– Dette skal bli riktig til slutt, sier Galtung

Varsler søksmål og erstatningskrav etter tømmingen av Fair Group: – Dette er grisete

– Står støtt

Christian Aandalen og Rune Heimstad er helt uenige i Jørn Heimstads og advokat Galtungs fremstilling av saken.

– Faktum er at Teigland-familien har finansiert Fair hele veien og tatt all risiko. Mens ekteparet Jørn og Wenche Heimstad har tappet selskapet for store verdier gjennom en avtale med deres Cerebus Invest, en leverandør av konsulenttjenester til Fair, sier Rune Heimstad.

– Da vi gjorde opp status i november 2021 hadde Fair-konsernet 50 millioner kroner i gjeld til Teigland samtidig som Cerebus og tilknyttede selskaper hadde fått ut 40 millioner kroner. Dette er illustrerende for Jørns gjentagende handlinger, sier han.

I sommer var det kniven på strupen. Kassen var tom. Heimstad forklarer at det hadde bygget seg opp en vesentlig mistillit i aksjonærfellesskapet og at Teigland som selskapets største og reelt eneste kreditor var urolig for hans totale økonomiske eksponering. Styret foreslo derfor en emisjon.

– Cerebus ønsket ikke noen emisjon samtidig som 30 millioner kroner i lån til Teigland forfaller ved årsskiftet. Eneste reelle løsning var salg av innmaten. Alternativet ville vært et tvangssalg, sier Christian Aandalen.

Christian Aandalen eide 3,7 prosent av inkassokonsernet Fair Group før hele innmaten i høst ble solgt, til sterke protester fra minoritetsaksjonærer. Nå eier han 33 prosent av nye Fair Group Nordic.
Christian Aandalen eide 3,7 prosent av inkassokonsernet Fair Group før hele innmaten i høst ble solgt, til sterke protester fra minoritetsaksjonærer. Nå eier han 33 prosent av nye Fair Group Nordic. (Foto: Fair Group)

– Og nå eier dere to og Teigland en tredjedel hver av nye Fair kort tid etter at Teigland kjøpte hele innmaten?

– Vi ble invitert til å gå inn på samme vilkår som Teigland basert på en uavhengig verdivurdering av nye Fair på 60 millioner kroner inkluder gjeld. Vi står støtt på det vi har gjort. Cerebus og ekteparet Heimstad står selvfølgelig helt fritt til å forfølge dette rettslig, men vi mener vi ikke kunne gjort noe annerledes om vi skulle redde selskapet og 30 arbeidsplasser.

Verdt 110 millioner?

Jørn Heimstad sier han overhodet ikke kjenner seg igjen i virkelighetsbildet nevøen og Aandalen tegner.

– Faktum i denne saken er at vi gjennom vårt selskap etter avtale med Fair har levert hele it- og leverandørsystemet. Alle fakturaer og timelister er hele veien godkjent av Rune, sier han.

– Vi inngikk en forliksavtale på nyåret i fjor som blant annet innebar at vi var villige til å selge oss ut. Da hadde selskapet selv satt en verdi på 110 millioner kroner pluss gjeld slik at vi skulle få 27,5 millioner kroner for våre 25 prosent. I stedet har altså Rune og Christian solgt all virksomhet i konsernet til én aksjonær for netto seks millioner. Og så er de to altså deretter blitt belønnet med 33 prosent hver i det nye selskapet.

DN har sett forliksavtalen der selskapet verdsettes til 110 millioner kroner.

– Vi kan ikke skjønne annet enn at det over lang tid har vært deres plan å tilrane seg våre verdier. Det er selvfølgelig ikke noe vi kan finne oss i. Derfor forfølger vi dette nå rettslig, sier Jørn Heimstad.

Rune Heimstad avviser at det er selskapet som har satt selskapsverdien til 110 millioner kroner. Han sier det var onkelen som satte denne verdien som en betingelse for et aksjesalg.

Dramatiske bilder: – Ingen har sett noe som dette før
Laks helt oppspist av lus i anlegget til Mowis islandske datterselskap Arctic Fish på Island. All fisken i anlegget skal være død eller syk.
01:36
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.