Siden september 2021 har Norges Bank økt styringsrenten 12 ganger – fra null til nå 4,25 prosent etter hevingen på 0,25 prosentpoeng torsdag. Signalene fra sentralbanken er at det trolig vil komme ytterligere en renteheving i desember.

Da renten på boliglån var på sitt laveste på rundt tre prosent for to år siden, kostet det litt over 22.000