– Det er jo trist at vi endte opp her. I dagens situasjon var det dessverre et valg mellom bare dårlige alternativer, sier Espen Husstad, konsernsjef i Insr Insurance Group de siste fem årene.

Aksjonærene i det skadeskutte forsikringsselskapet Insr var mandag innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å ta stilling til styrets forslag om å selge hele selskapets portefølje til Storebrand. Styret i Insr har de siste seks årene vært ledet av Åge Korsvold, mest kjent som tidligere konsernsjef i Storebrand og Orkla. I vår ble han erstattet av Øystein Engebretsen, som jobber for største aksjonær, det svenske investeringsfondet Investment ab Öresund.

Med stort flertall, over 73 prosent, stemte aksjonærene for å selge kundeporteføljen, det vil si hele virksomheten, til Storebrand. Kravet var støtte fra to tredjedeler. 62 prosent av aksjonærene var møtt frem, enten fysisk i Vika Atrium i Oslo eller digitalt. Dermed ble blant annet Christen Sveaas investeringsselskap Kistefos, som kontrollerer 8,9 prosent av aksjene i Insr, nedstemt. I Finansavisen nylig varslet Kistefos kamp mot styrets innstilling.

– Jeg tror ingen av de fremmøtte syntes det var gode løsninger. Det var et valg mellom dårlige alternativer. Det bar stemningen preg av, sier Husstad.

Talte stemmene feil

På generalforsamlingen var det også fremmet forslag om granskning av selskapets forvaltning fra tidligere konsernsjef, Ivar Williksen, som aksjonær gjennom Vikna Eiendom. Dette forslaget ble nedstemt av aksjonærene ble det først meldt fra selskapet.

Så kom ny melding fra selskapet der det fremgår at det har vært en feil i stemmetellingen.

– Feilen er for liten til at det får konsekvenser for godkjennelsen av transaksjonen, men ville ha forandret resultatet for granskningen. Selskapet vurderer hvordan det skal håndteres, heter det i meldingen.

– Det er helt utrolig at det går an. Vi får se hva resultatet nå blir, sier Williksen til DN.

– Vår kontofører DNB ser ut til å ha gjort en feil som synes å ha påvirket utfallet av granskningsforslaget. Vi må komme tilbake til hvordan vi håndterer det. Formelt er det imidlertid kun en generalforsamling som har mandat til å vedta en granskning, og det er styret som formelt innkaller til eventuell ny generalforsamling, sier Husstad.

Han legger til at styre og ledelse nå jobber med å avklare saken så raskt som mulig.

– Hvordan kunne stemmefeilen skje?

– Det er vanskelig for meg å spekulere i det. Første telling viste en oppslutning om granskning på 9,5 prosent, mens kravet for å vedta granskning er ti prosent. Det er små marginer. Det er leit at slike feil skjer, men jeg antar de skjer letter med en miks av digitalt og fysisk fremmøte. Jeg har forståelse for at det er komplekst, men hadde likevel forventet at DNB hadde kontroll på dette.

DNB bekrefter at svikten lå i DNB Markets og beklager.

– Feilen skyldes ikke den digitale løsningen, men at to av forhåndsstemmene dessverre ikke ble registrert. Det handler om menneskelig svikt fra vår side. Det er likevel svært uheldig at slike ting skjer, og vi kan ikke annet enn å beklage til selskapet og aksjonærene, skriver kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i DNB i en epost.

– Alvorlige mangler

Bakgrunnen for salget er at Finanstilsynet i juni varslet om tilbaketrekning av Insrs konsesjon til å drive skadeforsikring. Finanstilsynet har i lengre tid vært kritisk til virksomheten i Insr, og konkluderte i juni med at det «foreligger vedvarende og alvorlige mangler ved styring og kontroll av virksomheten.» Selskapets revisor PwC fikk i februar sjeldent kraftig kritikk fra Finanstilsynet for grove brudd på revisorloven og god regnskapsskikk for sin revisjon i Insr.

Som følge av Finanstilsynets varsel mente Insrs ledelse og styre at det ikke hadde noe annet valg enn å selge hele porteføljen. Planen hadde støtte fra Finanstilsynet og største aksjonær, det svenske investeringsselskapet Investment ab Öresund, kontrollert av Mats Qviberg med 25 prosent av aksjene.

– Nå går det mot styrt avvikling med en gradvis overføring av porteføljen innen utgangen av neste år. Kundene kommer i trygg havn hos Storebrand, og vi har ikke merket noe særlig til kundereaksjoner, sier Husstad.

Han legger til at ledelse og styre i Insr fortsatt er uenig i Finanstilsynets konklusjon.

– Vi er fortsatt svært uenig i tilsynets vurdering, både siden vi har vært solvente og at vi ikke opplever kritikk for hvordan kundene har vært håndtert.

Insr-aksjen endte som dagens taper på Oslo Børs med et fall på over 30 prosent. Selskapet prises til snaut 123 millioner og markedsverdien har falt 88 prosent så langt i år.

DN retter: I en tidligere versjon av saken sto det at Sven Hagströmer var deleier i Investment AB Öresund. Hagströmer gikk imidlertid ut av samarbeidet med Qviberg ved årsskiftet 2012.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.