Finanstilsynet mener at de har avdekket så alvorlige brudd på Verdipapirhandelloven at Nordic Securities ikke kan få yte investeringstjenester. Meglerhuset mister konsesjonen, opplyser Finanstilsynet fredag.  

Utsatte iverksettelsen av vedtaket

I begynnelsen av januar meldte Finanstilsynet at de kalte tilbake Nordic Securities tillatelser til å yte investeringstjenester. 

Nordic Securities påklaget vedtaket, og Finanstilsynet utsatte midlertidig å iverksette tiltaket. 

Finanstilsynet melder fredag at det nå er vedtatt at det ikke skal innvilges noen utsettelse av vedtaket, vedtaket opprettholdes, og fra i dag iverksettes tilbakekallingen av lisens. 

Avdekket alvorlige avvik

Tilsynet, som har i oppgave å tilse at banker, meglerhus og andre finansinstitusjoner overholder lover og regler, gjennomførte i desember 2015 to stedlige tilsyn hos Nordic Securities. Der ble det avdekket kritikkverdige forhold, ifølge Finanstilsynet. 

I en rapport skriver tilsynet at rådgivningen overfor kundene har vært sterkt kritikkverdig og mangelfull. Meglerhuset skal dessuten ha solgt aksjer i morselskapet The Nordic Group til kundene på en måte som utgjør «grovt misbruk av kundenes tillit», ifølge tilsynet.

I et brev som Finanstilsynet sendte til Nordic Securities 5. januar står det at:  

«Finanstilsynet finner at de forhold som er omtalt i det foregående, representerer så alvorlige og systematiske brudd på bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter at vilkårene for å tilbakekalle Foretakets tillatelser til å yte investeringstjenester er til stede, jf. vphl. § 9-4 (1) nr. 4. Finanstilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at overtredelsene representerer en alvorlig svekkelse av den tillit markedsaktører generelt, og forbrukere spesielt, skal kunne ha til verdipapirforetak».

Får rådgi eksisterende kunder

Nordic Securities er gitt en avviklingsperiode frem til 7. april 2017. I avviklingsperioden kan foretaket yte investeringstjenester til eksisterende kunder, men kun i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet, opplyser Finanstilsynet. Foretaket kan ikke etablere nye kundeforhold i avviklingsperioden.

Klagen sendt videre

Nordic Securities klage er oversendt Finansdepartementet som klageinstans. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Trump om seg selv: - Jeg tror aldri en annen president har fått til så mye på så kort tid
Donald Trump oppsummerer sine første uker som president.
01:02
Publisert: