Den erfarne finansmannen Jan Petter Sissener har lenge vært skeptisk til Norwegian-aksjen og beskrev i desember i fjor aksjen som «ikke investerbar». Han advarte samtidig om at aksjekursen kunne halvere seg, noe han også fikk rett i.

Men når Norwegian-sjef Bjørn Kjos i vinter måtte hente tre milliarder kroner i frisk kapital gjennom et storstilt brannsalg av aksjer, mente Sissener at bunnen kunne være nådd.

– Vi tegnet oss for 400.000 aksjer i emisjonen og fikk tildelt 410.000 aksjer, sier Sissener.

I tillegg til dette har fondet Canopus, som Sissener forvalter, kjøpt rundt 300.000 aksjer i markedet, slik at det per i dag eier om lag 710.000 aksjer.

– Vi kjøpte aksjene fordi vi har tro på selskapet, men også fordi vi må ha dekning i aksjer for å selge kjøpsopsjoner, sier Sissener.

Får aksjer «i fjeset»

For finansnestoren nøyde seg ikke med en enkel aksjeinvestering i Norwegian, men konstruerte samtidig et finansielt veddemål ved å selge kjøps- og salgsopsjoner på flyselskapets aksjer.

Jeg ville ha lykkes med veddemålet dersom emisjonen var bedre plassert og ikke kun havnet hos cowboyer
Jan Petter Sissener, forvalter
Jeg solgte fordi jeg er så redd for global oppvarming og vil sove godt i påsken
Øystein Stray Spetalen, investor

– Dersom Norwegian-kursen hadde ligget mellom 47,5 og 72,5 kroner, så hadde vi tjent på veddemålet, sier Sissener.

I beste fall ville veddemålet ha gitt en avkastning på 40 prosent. Men slik gikk det ikke.

De siste to ukene har Norwegian-aksjen blitt handlet for rundt 40 kroner per aksje, og det betyr at Sisseners motpart kan utøve sin salgsopsjon. Fondet Sissener forvalter må dermed kjøpe de 340.000 aksjene til drøyt 60 kroner per stykk, om lag 50 prosent høyere enn dagens kurs.

– Opsjonen forfaller på onsdag og vil selvfølgelig bli utøvd. Dermed får jeg de aksjene i fjeset og det har vi tatt høyde for lenge, sier Sissener.

Taper 2,5 millioner

Etter å ha mottatt de nye aksjene vil Canopus-fondet sitte på drøyt én million Norwegian-aksjer, og vil dermed være blant flyselskapets 15 største aksjonærer.

Til sammen tjente Canopus 12,5 kroner per aksje ved å selge opsjonene som inngikk i veddemålet. Så det faktiske tapet som realiseres onsdag er på rundt 7,5 kroner per aksje.

– Jeg taper vel dermed drøyt 2,5 millioner kroner på dette veddemålet isolert sett, sier Sissener.

Han piner ikke seg selv av den grunn.

– Det er ingen som kunne ha forutsett at disse 737 Max-flyene skulle bli satt på bakken så lenge. Dette har tynget Norwegian-aksjen veldig, men har ikke noe å si for selskapets langsiktige utsikter, sier Sissener.

– Havnet hos cowboyer

Han ser også en annen viktig bidragsyter til at veddemålet surnet.

– Jeg ville ha lykkes med veddemålet dersom emisjonen var bedre plassert og ikke kun havnet hos cowboyer, sier Sissener.

Norwegians største aksjonær, HBK Holding – som er kontrollert av Bjørn Kjos og Bjørn Kise samt deres familier, valgte å selge en stor del av tegningsrettene selskapet mottok i emisjonene. Dette var nødvendig for å finansiere deltagelsen i emisjonen.

Men det var ikke akkurat langsiktige investorer som fikk fatt i de lukrative rettighetene som HBK solgte med over 30 prosent rabatt. De profilerte investorene Øystein Stray Spetalen og Arne Blystad og deres selskaper kjøpte store aksjeposter i emisjonen men har allerede solgt seg kraftig ned og er ikke lenger blant selskapets største aksjonærer.

– Emisjonen ble ikke plassert på de beste hender, nei. Nedsalget har lagt press på aksjekursen, men jeg tror dette vil avta nå, sier Sissener.

DN kontaktet Spetalen og Blystad tirsdag morgen. Spetalen skriver i en tekstmelding at han kun har én kommentar til nedsalget i Norwegian.

– Jeg solgte fordi jeg er så redd for global oppvarming og vil sove godt i påsken, sier Spetalen.

Blystad har ikke besvart DNs henvendelse.

Urealiserte milliontap

DN har tidligere skrevet at kostprisen på de 410.000 aksjene Canopus tegnet seg for i emisjonen er på rundt 52 kroner per aksje, inkludert kjøpsprisen for tegningsrettene.

Med dagens aksjekurs har fondet dermed et urealisert tap på rundt 4,9 millioner kroner på disse aksjene.

Det er ikke kjent hva som er kostpris på de øvrige 300.000 aksjene Canopus eier, men med all sannsynlighet er også disse et par millioner i minus med dagens aksjekurs.

– Vi har fortsatt sterk tro på selskapet, og vil bli sittende med disse aksjene, sier Sissener. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.